Partnertext från SKB

Evighetsförvaltning betyder alltid varsamma renoveringar

SKB:s renoveringar håller hög kvalitet och håller länge. Foto: Karin Alfredsson

SKB:s långsiktiga hållbarhetsansvar sträcker sig ovanligt långt. Som kooperativ bostadsförening fokuserar vi nämligen på ett evigt ägande. Därför bygger vi med hög kvalitet, tar miljömässigt ansvar och vårdar fastigheterna med stor kunskap och omtanke.

Vi säljer inte de hus vi bygger. Inte ett enda? Det stämmer. Siffrorna talar för sig själva. Under SKB:s snart 106-åriga historia har vi byggt kontinuerligt, för att i dag ha över 8 200 lägenheter. Men vi har alltså aldrig sålt ett enda hus. Vi kallar det evighetsförvaltning.

– Man kan säga att vi ser till att våra renoveringar håller hög kvalitet och därmed håller länge. Det spar både material och pengar på sikt. För att klara av det så arbetar vi med underhållsplaner som innehåller vad som behöver renoveras i olika kvarter och när detta ska utföras, säger Thomas Ström, projektledare för planerat underhåll.

Hög kvalitet på material och personal
Att ta väl hand om våra fastigheter grundar sig i att vi väljer sunda material med hög kvalitet, både vid nybyggnationer och vid renoveringar. Om vi renoverar ska det alltid göras med varsamhet, för att bevara det ursprungliga i största möjliga mån. De material som vi använder ska hålla länge.

Att vi har våra egna fastighetsskötare, drifttekniker och hantverkare ger oss mycket god kännedom om våra egna hus och gårdar. Därför vårdar vi husen med stor kunskap och omtanke. Våra medarbetare känner väl till fastigheterna, deras svagheter och styrkor, och kan ta hand om dem på ett bättre sätt.

Viktigt att behålla karaktären
– Vi arbetar ständigt med ”Klimatskärmen”. Det vill säga de yttre delarna av en fastighet. Tak, fasad, fönster och portar. De måste tas om hand på rätt sätt, med rätt material. Fönstren målas om vart 10:e till 15:e år, lite beroende på vilka väderstreck de ligger i. Fasaderna putsar vi om runt vart 45:e år. Ibland är det spritputs, ibland riven tjock puts. Det är viktigt att karaktären på fastigheten behålls, säger Thomas Ström. Han fortsätter och ger exempel på lyckad evighetsförvaltning:

– Alla våra renoveringar är bra, men ska jag hålla fram någon så får det bli den av kvarteret Skarpbrunna i Norsborg. Det var en stor renovering, fastigheten är nio våningar hög och har 153 lägenheter. Här har vi gjort stambyten, tilläggsisolerat fasaderna och bytt fönster.

– Vi har även renoverat badrummen. De har bland annat fått kakel och klinker i stället för plastmattor. Det har både blivit hållbarare och mer miljövänligt, och de allra flesta tycker även att det har blivit snyggare.

– Och huset har just behållit sin karaktär. Inte minst fasadrenoveringen gör att det ser ut precis som när det byggdes 1974.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega