Så kan vi stödja hyresgäster i kris

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna.

Fastighetsägarna avvisar generell hyresnedsättning. Organisationen föreslår i stället frivilliga åtgärder som kan hjälpa hyresgäster som drabbas i corona-krisen.

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna, säger i en intervju i Fastighetstidningen att även om krisen är allvarlig är det inte alla som drabbas ekonomiskt. Därför bör stödinsatser riktas till dem som verkligen behöver det.

Även om situationen för bostadshyresgäster kan vara allvarlig bedömer Fastighetsägarna att det inte finns någon akut risk för uppsägningar i nuläget. För lokalhyresgäster, framför allt inom handel, restaurang och hotell, är situationen mer akut och här kan behövas stöd.

Fyra exempel på stöd
Fastighetsägarna menar att frivilliga stödåtgärder bäst bedöms av fastighetsbolagen själva utifrån omständigheterna. Organisationen ger några exempel på sådana åtgärder:

  • Avisera hyror som vanligt, men stoppa rutinen där förfallna betalningar per automatik går vidare till inkasso. Låt i stället en vänlig påminnelse gå ut till de hyresgäster som inte betalat.
  • Möt de boende som drabbats av ekonomiska problem med anledning av situationen med förståelse och för i varje enskilt fall dialog med dem om hur deras betalningsförmåga påverkats. Fatta därifrån beslut om den hyra som ska betalas under den närmaste tiden.
  • Lägg den andel av hyran som inte kan betalas in under denna period som skuld och gör när den akuta situationen är över – förhoppningsvis efter sommaren – en individuell avbetalningsplan för hur skulden ska återbetalas.
  • Undvik generella hyresrabatter. Hur olika hyresgäster berörs av den pågående pandemin varierar kraftigt. Eftersträva därför hellre individuella lösningar.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega