AMF Fastigheter flyttar till Mood – för att utforska framtidens arbetsplats

Under våren 2024 flyttar AMF Fastigheter från sina befintliga kontorslokaler på Regeringsgatan 59. Flytten går från dagens slutna, mer traditionella kontor, till att bli en del av den öppna mötesplatsen Mood. Här vill AMF Fastigheter utmana föreställningen av vad ett kontor kan vara. Delar av den nya kontorsytan kommer att ha öppna ytor för möten och event, som angränsar till restaurangen Chouchou på Moods övre plan.

Med ambitionen att leva som de lär vill AMF Fastigheter utmana föreställningen av vad ett kontor kan vara. Tillsammans med andra experter inom hållbarhet, arbetsliv, innovation, design och tillväxt vill AMF Fastigheter utforska kontorets potential samt skapa en mötesplats för samtal och erfarenhetsutbyte.  

När vi för sju år sedan flyttade till Regeringsgatan 59 var globalisering och digitalisering tydliga trender. Sedan dess har förväntningarna på arbetsplatsen förändrats ytterligare. De senaste åren har på många sätt varit en katalysator för flera beteendeförändringar inom både kontor och handel, och kontorets roll som mötesplats och kulturbärare har blivit allt viktigare, säger Thomas Erséus, vd AMF Fastigheter. 

Med gedigen erfarenhet av att utveckla populära handels- och mötesplatser i staden, som Gallerian, Urban Escape, Mood och Stockholmsverken, letar nu AMF Fastigheter efter insikter som gör skillnad i utvecklingen av framtidens stadsrum och arbetsplatser. Som ett led i det arbetet har flytten till Mood aktualiserats.  

Vi ställde oss frågan: Måste ett kontor vara en stängd plats eller kan det lika gärna vara en öppen plats som bjuder in till dialog med kunder och samarbetspartners, och där vi som stadsutvecklare kan bli en del av stadsrummet? Som stads- och fastighetsutvecklare känns det oerhört spännande att öppna upp delar av kontoret för att komma närmare vår kärnverksamhet: våra kunder, besökare och staden, fortsätter Thomas Erséus. 

Platsen för det nya kontoret är strategiskt och noga vald. Mood Stockholm var vid invigningen för drygt tio år sedan en föregångare, framför allt vad det handlar om att utmana föreställningen av vad en handelsplats kan vara. Mood har från start varit mer av en mötesplats, en öppen och inkluderande miljö för de som bor, arbetar och rör sig i kvarteret. Nyckeln i den ständigt pågående utvecklingen av Mood har varit att skapa en täthet av människor, kunskap, verksamheter och idéer. Det är i hjärtat av denna plats som AMF Fastigheters nya kontor kommer att öppna våren 2024.  

Mood har sen start haft en fantastisk styrka vad det gäller att attrahera nya och unika koncept som på olika sätt berikar kvarteret. Ambitionen är att vårt nya kontor ska bli ännu ett. Både kontoret och handelsplatsen har på senare tid utvecklats och utvecklingen i båda fallen har gått mer mot att vara mötesplatser. Vi tror att det finns spännande synergier att utforska här, säger Jenny Sivervik, marknadsområdeschef city AMF Fastigheter. 

Exakt hur den nya arbetsplatsen ska utformas återstår att se. Ett omfattande insiktsarbete för att samla både erfarenheter och inspiration har påbörjats, bland annat genom en återlansering av samtalsserien Människobyn. Designbyrån Merry Monday har också tagits in för att leda ett framsynsarbete som utmanar kontorsnormen. Under onsdagen öppnar en utställning på den aktuella ytan i Mood, ett ”Kontorslabb” som ska bjuda in till dialog om kontorets roll idag och i framtiden. Labbet är baserat på en metod från Vinnova och har skapats av Merry Monday, i samarbete med Lena Lid Falkman, arbetslivsforskare vid Handelshögskolan.  

Kontoret har fått en helt ny betydelse i arbetslivet. Utgångspunkten framöver behöver vara på mänskliga relationer, snarare än en fysisk lokal för arbete mellan klockan nio och fem. Det ställer helt andra krav på den fysiska miljön och på såväl ledare som fastighetsägare, säger Lena Lid Falkman. 

Källa: AMF Fastigheter

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega