Skövdebostäder hyr ut sina bilar när de inte används

Skövdebostäder har fått dispens att testa ett nytt sätt att hyra ut sina bilar. Hyresgästerna ska kunna hyra bostadsbolagets fordon när de själva inte använder dem. Affärsmodellen ingår i ett forskningsprojekt med RISE.

Efter att regeringen gett dispens att frångå reglerna för yrkesmässig biluthyrning öppnas dörren för att testa nya former av biluthyrning mellan exempelvis fastighetsägare och hyresgäster. Dispensen söktes av ett gemensamt projekt där forskningsinstitutet RISE och Skövdebostäder nu kan testa en ny affärsmodell för att hyresgäster ska kunna använda Skövdebostäders bilar när bostadsbolaget inte behöver dem.

– När vi nu på ett enklare och samtidigt säkert sätt kan hyra ut våra bilar utanför arbetstid kan vi tillhandahålla ytterligare en service till våra hyresgäster som möjliggör mer hållbara val. Samtidigt kan resultatet av just detta arbete underlätta och skapa nya möjligheter till utvecklade mobilitetstjänster för många verksamheter vilket ju kan minska behovet av bilar och parkeringsplatser, säger Lina Eklund Svensson, chef för marknad och utveckling på Skövdebostäder.

Överreglering hindrar bildelning
Reglerna för yrkesmässig biluthyrning har vid flera tillfällen visat sig utgöra ett hinder för nya affärsmodeller och sätt att dela fordon mer effektivt. Regelverket är enligt många en överreglering och Transportstyrelsen begärde som ansvarig myndighet redan 2012 att det skulle avskaffas.

Den privata bildelningen ökar hela tiden men företagens delning av fordon har inte genomgått samma utveckling. Ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt, Drive Sweden Policy Lab, har gjort en förstudie för att hitta nya vägar framåt i frågan.

– När nu regeringen gett oss dispens får vi möjlighet att pröva i verklig miljö hur vi på ett tryggt och säkert sätt kan använda fordonsflottan mer effektivt och därmed ge värdefull kunskap om dessa affärsmodeller och hur regelverket för biluthyrning bör anpassas framöver, säger Niklas Thidevall, rättslig expert på statliga forskningsinstitutet RISE som lett förstudien och bistått Skövdebostäder med ansökan till regeringen.

Delegerar administrationen
Bildelning via appar är ingen nyhet i sig, det nya är att Skövdebostäder nu kan dela sina fordon med hyresgästerna utan att ha tillstånd som biluthyrare och dessutom delegera det administrativa till en plattformsoperatör. Detta på liknande sätt som privatpersoner kan göra fritt redan idag.

För att testa den nya affärsmodellen kommer Skövdebostäder använda sig av GoMore som plattform, som tillhandahåller system som möjliggör bildelning på ett säkert, enkelt och effektivt sätt.

– Vi ser fram emot detta arbete som nu tack vare dispensen gör det möjligt för Skövdebostäder att dela sina bilar via oss utan de begränsningar som ett sedvanligt tillstånd medför. Vi har stora förväntningar på att detta i det långa ledet kan leda till färre bilar på våra gator vilket i sin tur leder till minskat behov av p-platser samt minskade CO2-utsläpp, säger Klara Bergkvist, ansvarig för GoMore i Sverige.

Källa: Skövdebostäder

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega