Innehåll från MestroAnnons

Mestro Summit 2021 – Ny benchmarkrapport baseras på över 50 miljoner datapunkter

Mestro har sedan 2005 samlat in energidata från fastighetsägare. Genom att sammanställa aggregerad och anonymiserad data kan företaget nu presentera Mestro Summit 2021, en benchmarkrapport där energiuppföljningstjänstens analysavdelning visualiserar energianvändningen i flerbostadshus, kontor och lokaler. 

Över 50 miljoner datapunkter låg till grund för en i branschen efterlängtad rapport. Målet har varit att tillgängliggöra data för att kunna erbjuda en effektiv och funktionell visualisering och på så sätt synliggöra trender inom den svenska energianvändningen. 

”Vi ser mer hemarbete och mindre tid på kontoret, frågan är om utvecklingen är här för att stanna”, säger Andreas Estmark, Dataanlytiker vid Mestro. 

I årets upplaga har Mestro fokuserat på el, fjärrvärme och fjärrkyla. Fastigheter från alla delar av Sverige är representerade vilket åskådliggör trender oberoende av geografisk placering. Både fjärrvärme och fjärrkyla är i rapporten graddagskorrigerade, i sin analys har företaget med andra ord utgått ifrån att byggnadens värmesystem ska värma upp byggnaden till +17º C. Resten av energibehovet antas efter detta komma från solinstrålning, människor och elektrisk utrustning närvarande i byggnaden. Genom denna typ av analysverktyg kan en mer nyanserad bild av energianvändningen presenteras. 

Mer tid tillbringad i hemmet

Under pandemin har mer tid tillbringats i hemmet. Detta har inte helt överraskande påverkat när och hur mycket el som använts i flerbostadshus. Mer tid i bostaden har också påverkat användningen av allmänna utrymmen såsom tvättstugor, där användningen tycks vara mer jämnt fördelad över dygnet. Samma sak gäller de så kallade närvarostyrda systemen, som aktivitetsreglerade lampor och värmesystem. 

Lokalers cykliska energianvändning

I jämförelse med bostädernas användning av el och uppvärmning, går det att i lokaler identifiera en cyklisk användning där mindre el och fjärrvärme används under helger. Samma sak gäller för röda dagar där energianvändningen är avsevärt lägre. Trots detta har lokaler jämfört med flerbostadshus och kontor i snitt en högre elanvändning, även om användningsmönstret påminner om den i kontor. 

Återgång till det normala eller början på en ny trend?

Rekommendationer om hemarbete har präglat 2021 likt föregående år. Att rekommendationerna tillfälligt togs bort ledde troligtvis till en ökad svårighet att kunna planera sin inomhustemperatur. Detta då antalet individer som befinner sig i en lokal påverkar hur mycket värme som behöver tillföras. Sedan rekommendationerna infördes har fastighetsägare till kontorsbyggnader kunnat se en minskning av sin energianvändning även om den cykliska användningen kvarstått. 

”Pandemin och rekommendationerna som kommit med den, har på flera olika sätt påverkat energianvändningen. Frågan är om detta nu kommer att korrigeras eller om vi börjar se en ny trend där hybridarbete får en mer naturlig plats i stora delar av näringslivet. Något som i så fall kan komma att påverka fastighetsägares möjligheter till energieffektivisering” säger Andreas Estmark.

I Mestro Summit synliggörs vissa tydliga trender men Mestro är hoppfulla inför att i nästa rapport, med ett bredare omfång, kunna dra slutsatser om vilka långtgående konsekvenser pandemin har haft när det kommer till fastigheters energianvändning. När tekniska innovationer möjliggjort en närvaro på distans blir frågan för det långa perspektivet, hur mycker fastighetsägare och företag kommer kunna anpassa sin energianvändning till denna nya verklighet. Det och mycket mer hoppas bolaget kunna presentera i nästa rapport – som för första gången på två kan kallas post-pandemisk. 

Rapporten släpptes den 21 april i samband med en presentation för en rad intressenter på Mestros kontor i Stockholm. Bolaget har tidigare släppt både Mestro Summit 2020 och Mestro Retail Summit och planerar att att släppa fler liknande rapporter den närmaste tiden. 

Läs hela rapporten på mestro.se/mestro-summit-2022  

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega