Partnertext från Svensk Trygghetscertifiering

Kunskap ger trygghet och bättre ekonomi

Det finns regler kring elsäkerhet, brandsäkerhet trafiksäkerhet och barnsäkerhet. Men när det gäller trygghet och säkerhet i boendemiljön har fastighetsägarna inga regler att luta sig emot.

Ulf Malm, Svensk Trygghetscertifiering AB, berättar att företaget möter många fastighetsägare som har gjort stora investeringar avseende trygghet och säkerhet i sina bostadsfastigheter, men trots det fortfarande drabbas av inbrott och andra problem i källare, garage och andra allmänna utrymmen.

Detta leder till höga förvaltningskostnader, bland annat i form av upprepade felanmälningar och dyra reparationskostnader. Det kan också medföra helt onödiga kostnader för kameror och väktarbevakning, som är att försöka förebygga i helt fel ände.

Det leder också till otrygghet bland boende och medarbetare, vilket är ett ännu större långsiktigt hot mot ekonomin.

Om inte källaren är under kontroll så är trygghetsarbetet förlorat
– Att investera i fel produkter kan bli väldigt dyrt och resultera i att man i slutändan får en boendemiljö som upplevs som både otrygg och mindre attraktiv, säger Ulf.

En källare är dessutom av stor strategisk betydelse i en fastighetsägares trygghetsarbete eftersom det lätt kan förvandlas till en kriminogen miljö där brott uppstår och som påverkar ett helt område negativt.

I fastighetens allmänna utrymmen kan också barn och ungdomar lättare inleda en brottskarriär om fastighetsägaren tappar kontrollen, menar Ulf.

Det är svårt att ställa rätt krav utan riktlinjer
Ulf menar att det självklart borde finnas regler kring säkerheten i våra bostäder. Rutiner och kunskap i dessa frågor ser väldigt olika ut hos olika bostadsföretag och fastighetsägare. Avsaknaden av regler och riktlinjer för ett trygg och säkert boende är upprinnelsen till Svensk Trygghetscertifierings arbete.

– Vi har tagit fram metoder och riktlinjer som man kan luta sig mot som fastighetsägare. Som utomstående part kan vi hjälpa till med besiktningar av fastigheterna ur ett trygghets och säkerhetsperspektiv och därefter med specifikationer vid upphandlingar, berättar Ulf.

En ”säker dörr” är inte alltid en säker dörr
– Vi möter förvånade och besvikna miner när vi på ett par sekunder bryter upp en helt nyinstallerad dörr, berättar Ulf.

Det Ulf och hans kollegor ofta stöter på är att man förlitat sig på en entreprenör eller låssmed och tror att det automatiskt är ett effektivt brytskydd eller lås man köpt. Det är mycket som kan bli fel och det är betydligt kostnadseffektivare att göra rätt från början än att rätta till fel i efterhand.

Leverantörens fokus är försäljningen och inte säkerheten och det ställer höga krav på fastighetsägaren som beställare för att få rätt funktion och kvalitet när det till exempel gäller ett bra inbrottsskydd.

Avsaknaden av regler, när det gäller många säkerhetsåtgärder, gör det svårt för en fastighetsägare att ställa rätt krav. Det kan också finnas en övertro på den interna kunskapen vad det gäller trygghet och säkerhetsfrågor hos fastighetsägare.

– Svensk Trygghetscertifiering AB är specialiserade på just trygghet och säkerhetsfrågor, det är vårt dagliga fokus som vi har över 20 års erfarenhet av. Det här är komplexa frågor och därför har vi utvecklat metoder och riktlinjer för att kunna hjälpa fastighetsägare, avslutar Ulf.

Handbok från Svensk Trygghetscertifiering

Fördjupa er i vår handbok. Den vänder sig till ägare och förvaltare av bostadsfastigheter. Den innehåller beskrivningar av hur bostadsföretag och bostadsrättsföreningar kan arbeta systematiskt för ökad trygghet och minskad brottslighet i enskilda fastigheter och i bostadsområden. Handboken innehåller både teoretisk bakgrund och praktiska exempel.

Beställ handboken här.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega