Ny Aff-ordförande vill ha hållbara avtal

Göran Werner vill arbeta in hållbarhetsfrågor i avtalen för fastighetsförvaltning och service.

Göran Werner utsågs till ny styrelseordförande i Aff – forum för förvaltning och service på föreningens årsstämma den 27 april. Han ersätter Charlotte Axelsson som tillträdde 2012.

Förvaltarforum passade på att intervjua Göran som är en av Sveriges ledande specialister inom energianvändning, fastighetsdrift, inneklimat och miljöcertifiering av byggnader.

Han sitter även med i Förvaltarforums redaktionsråd och är en av föreläsarna på vårt kommande seminarium Energiforum den 2 juni, då han ska tala på temat ”Så målstyrs energiförvaltningen”.

Hur vill du att Aff ska utvecklas framöver?
– Aff måste förhålla sig tydligare till hållbarhetsfrågor. Vi bör arbeta in dem i avtalsdokumenten så att man kan reglera ansvar för att bevara kvaliteter inom hållbarhetsområdet som energiprestanda, miljöklassningar och andra hållbarhetsaspekter. I en förvaltande organisation ska man, till exempel när man handlar upp en driftentreprenör, kunna se till att de ansvarar för prestanda av detta slag som har med förvaltningen och driften att göra, säger Göran Werner och tillägger;

– Det andra området som jag vill att vi ska jobba med är marknadsföring av Affs verksamhet och att vi ska skapa större medlemsnytta genom att vara mer aktiva som ett forum. Ett exempel på det är vårt samarbete med Förvaltarforum. Vi är redan ett forum där man kan diskutera branschfrågor, men vi kan vara ännu mer proaktiva genom att skapa och delta i seminarier och konferenser.

Vad händer på Aff som är bra att ha koll på?
– Vi har jobbat mycket med utvecklingen av Aff-dokumenten. Men jag vill flagga för att vi vidareutvecklar förenklade Aff-dokument, till exempel det nyligen lanserade ”Mindre Aff-entreprenader 16” som vänder sig till mindre organisationer, till exempel små fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Det gör att det blir lättare att använda Aff-dokumenten även när man bara har en mindre entreprenad eller upphandling.

Ska Aff fortsätta med att utse Årets Fastighetsförvaltare?
– Jag var inte med i juryn i år. Men det är kul att få utnämna Årets Fastighetsförvaltare och ambitionen är att fortsätta med det. En sak som är bra med Årets Fastighetsförvaltare är att det bidrar till att lyfta statusen på förvaltaryrket.

Hur länge har du jobbat med Aff?
– Jag har suttit med i styrelsen i tio år. Under några av de åren satt jag också i servicebolagets styrelse och var med när vi genomförde den elektroniska dokumenthanteringen. Vi hade en intensiv period när den introducerades och Affs ekonomi var i ett känsligt läge. Men vi gjorde en stor investering med de medel vi hade och det var nyckeln för att komma vidare med vår dokumenthantering och försäljningen av dokumenten. Det var nyttigt för mig och jag fick en bra känsla för verksamheten.

Text och foto: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Göran Werner

Section Manager på WSP Environmental SE, civilingenjör inom området energi och installation med specialistkunskaper inom energianvändning, fastighetsdrift, inneklimat samt miljöcertifiering av byggnader. Göran är en av upphovsmännen till ”WSP Green Building Design”, ”Miljömanualen” och ”Miljöstatus i byggnader”. Han är sedan 2010 ansvarig för Energimyndighetens nätverk, BeBo, Beställargruppen Bostäder för energieffektiva flerbostadshus.

Läs mer om Aff – Forum för förvaltning och service

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega