Sehlhall installerar hälsofrämjande belysning

Sehlhall Fastigheter ska i sina fastigheter installera belysning som återskapar dagsljus inomhus. Målet är en förbättrad arbets- och levnadsmiljö för personal, elever och boende.

Innovationen BioCentric Lighting  bygger på kunskapen att ljus är centralt för att reglera människors naturliga dygnsrytm. När det är på plats används algoritmer och sensorer för att reglera belysningen till rätt nivå.

Under en genomsnittlig arbetsdag i Sverige tillbringar cirka 50 procent av männen och 70 procent av kvinnorna max en timme utomhus i dagsljus. Därför behövs nya åtgärder. Undersökningar från andra verksamheter visar att de anställda sover och mår, bättre efter att BioCentric Lighting installerats.

Men det finns också fler fördelar med systemet som också kan belysa lokalerna med UV-strålar som dödar virus och bakterier. För att inte skada människor känner systemet av att lokalerna är tomma innan UV-strålarna aktiveras.

BioCentric Lighting finns sedan förra året bland annat installerat på Helsingborgs sjukhus för att förbättra både vård och arbetsmiljö.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega