Fastighetsbranschen tar initiativ för ett tryggare Göteborg och Västsverige

Fastighetsägarna GFR har tillsammans med Fastighetsakademin gett Stiftelse Tryggare Sverige och Maria Wallin, utvecklingsledare i utsatta områden, i uppdrag att genomföra en kartläggning av trygghetsproblematiken i Göteborgs och Västsveriges utsatta områden. Därefter att ta fram en handledning för hur fastighetsägare kan förebygga och förhindra brott och otrygghet i dessa miljöer. Projektet löper under nio månader och slutredovisas i december 2021.

– Vi vill ta samhällsansvar för den sociala hållbarheten i våra bostadsområden. Handledningen kommer att ge fastighetsägare de nya nycklar som efterfrågas för att skapa trygga boendemiljöer, säger Christina Heikel hos Fastighetsägarna GFR som leder projektet.

Projektet är ett led i att metodutveckla hur fastighetsbranschen kan arbeta med trygghetsproblematik samt social och situationell brottsprevention.

Det finns 60 av polisen benämnda utsatta områden i Sverige. Utsatta områden kännetecknas bland annat av att kriminella individer och strukturer har stor inverkan på lokalsamhället vilket medför utmaningar också för fastighetsägare. I Halmstad finns ett utsatt område och i Borås två särskilt utsatta. I Göteborg finns två utsatta, ett riskområde och 6 särskilt utsatta områden.

Göteborgs stad har som mål att ingen del av staden ska finns på polisens lista över särskilt utsatta områden till 2025. Fastighetsägarna GFR delar stadens ambition och samarbetar även i trygghetsprojektet med kommunens förvaltningar och fastighetsbolag.

– Fastighetsägare är en av de samhällsaktörer som vid sidan av polisen kan göra mest i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Detta projekt är därför inte bara viktigt för fastighetsägarna själva utan det har stor betydelse i den samlade kampen mot brottsligheten och otryggheten, säger generalsekreteraren Magnus Lindgren vid Stiftelsen Tryggare Sverige.

Deltagare i projektet är: Ernst Rosén, Willhem, Robert Dicksons Stiftelse, SGS, Sigillet Fastighets AB, Stena Fastigheter, Wallenstam, Victoria Park, Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget, Gårdstensbostäder, Familjebostäder, Göteborgslokaler, Eksta, Aranäs, Fastighets AB Balder, Göteborgs fastighetsförvaltarförening, HSB Göteborg, HSB Mölndal, Halmstad Fastighets AB, Kungälvsbostäder, Partillebo, Förbo, Alebyggen, KAB Fastigheter, Primär Fastighetsförvaltning, Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborgs stad samt Fastighetsakademin och Fastighetsägarna GFR.

Handledningens huvudförfattare är Magnus Lindgren, kriminolog, tidigare polischef och generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige och Maria Wallin, sociolog och tidigare underrättelseanalytiker inom polismyndigheten och utvecklingsledare inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta områden i Göteborgs stad.

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO som drivs i form av en tankesmedja utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Fastighetsakademin är en yrkeshögskola som sedan 1999 primärt utbildar nya medarbetare till fastighetsbranschen. Sedan starten har skolan utbildat närmare 3 000 nya fastighetsförvaltare, tekniska förvaltare, fastighetsingenjörer samt fastighets- och energitekniker. Skolan ägs och drivs av ett 60-tal fastighetsbolag eller med motsvarande verksamhet, vilket innebär att utbildningarna är direkt utformade och anpassade till fastighetsbranschens krav och behov.

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Vårt uppdrag är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas. Vi är en rikstäckande organisation med en stark lokal förankring. Hos oss är cirka 15 000 fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar medlemmar, varav 5 000 inom Fastighetsägarna GFR med huvudkontor i Göteborg.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega