Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Privata medlemmar i Sveriges Allmännytta

Styrelseordförande Åsa Johansson presenterade förslaget om associerade medlemmar för kongressen. Foto: Alexander von Sydow

Sveriges Allmännytta – som tidigare hette Sabo – breddar organisationen genom att införa en ny medlemsform: associerade medlemmar.

Även hyresvärdar som inte ägs av kommuner kan nu bli medlemmar, fast med vissa begränsningar, om de uppfyller vissa kriterier. Beslutet fattades på den nyligen avslutade kongressen för Sveriges Allmännytta.

Motivet är att stärka organisationen både ekonomiskt och lobbymässigt och kan dessutom föra in nya perspektiv.

– Det innebär att vi öppnar upp för att bli en bredare organisation med möjlighet även för privata aktörer med samhällsansvar att bli en del av organisationen, sa styrelseordförande Åsa Johansson (S) när hon presenterade förslaget för kongressen.

Nya ägare
Kongressen, som hölls i Örebro 24 och 25 april, hade inga invändningar mot förslaget, som sedan antogs i alla delar.

Bakgrunden till förslaget om associerat medlemskap är ett uppdrag att se över principerna för medlemsavgifterna. Men också att hyresrättskartan har förändrats de senaste åren: flera nya bostadsbolag med pensionsfonder som ägare och med långsiktiga mål har tillkommit.

Gemensamma mål
”I de allra flesta fall har de köpt fastigheterna av allmännyttan och verkar därmed på samma orter och till och med i samma bostadsområden som flera av våra medlemsbolag”, skriver styrelsen i beslutsunderlaget till kongressen.

Dessutom uttrycker bolagen själva att de ska ta ett social, ekonomiskt och socialt ansvar – vilket rimmar väl med allmännyttans mål och värderingar, anser styrelsen.

Fem krav
Med medlemskapet följer både förmåner och förpliktelser. En associerad medlem åtar sig nämligen bland annat att:

  • Arbeta för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.
  • Lämna lägenheter till bostadsförmedlingen (om det finns en sådan på orten).
  • Inte ställa omotiverat höga krav på nya hyresgäster.
  • Lämna lägenheter till kommunen för sociala ändamål.
  • Delta i det sociala arbetet på orten.

Tre förmåner
Till förmånerna för associerade medlemmarna hör att de får:

  • Få del av Hyresmarknadskommitténs tvistelösningsarbete.
  • Delta i utbildningar och öppna konferenser med rabatt.
  • Avropa från gemensamma upphandlingar, till exempel kombohusen.

Får inte delta i allt
Däremot erbjuds de nya medlemmarna inte samma möjlighet som andra medlemmar att påverka organisationens verksamhet.

Detta för att inte riskera att den öppenhet som i dag finns mellan medlemmar skulle gå förlorad, om bolag som konkurrerar på samma marknad tillåts närvara i alla fora, skriver Sveriges Allmännytta.

Associerade medlemmar får därför inte delta i varken vd-rådet, regionala vd-träffar eller den parlamentariska organisationen. Inte heller i andra råd och nätverk – om inte rådsmedlemmarna själva beslutar om motsatsen.

Källa: Sveriges Allmännytta

 

 

 

Bli den första att kommentera "Privata medlemmar i Sveriges Allmännytta"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega