Så förbereder du dig inför snösäsongen

Vilket ansvar har du vid snöskottning? Behöver du sanda och vad händer om någon halkar utanför din port? Här hittar du tipsen om hur du förbereder dig inför snösäsongen.

Är du fastighetsägare eller sitter i föreningens styrelse måste du enligt ordningslagen se till att det under vintern skottas, sandas och saltas i anslutning till fastigheten.

Du ansvarar även för att snö och istappar röjs från taket, så att de inte faller ner och skadar någon. Det är därför viktigt att du planerar snöröjningen i tid, för att undvika olyckor.

Det skriver Fastighetsägarna Service vars tips du kan läsa här nedan:

Teckna avtal för snöröjning
Förbered dig inför snösäsongen genom att se till att du har ett aktuellt och uppdaterat avtal för snöröjning. Har du inte ett giltigt avtal när snön väl kommer kan det bli svårt att efterleva de krav som ställs på dig. Har du en nuvarande entreprenör som du vill byta måste du säga upp avtalet innan den 15 augusti. Har du ännu inget avtal är det dags att förhandla fram ett nu.

Första steget i att ta fram ett snötöjningsavtal är att göra en snöröjningskarta. Därefter ska du skapa ett förfrågningsunderlag och bjuda in entreprenörer att lämna anbud. Saker du kan specificera i underlaget är:

  • Vid vilket snödjup ska entreprenören rycka ut?
  • Ska tjänsterna levereras löpande eller till ett fast pris per tillfälle eller säsong?
  • Ska entreprenören arbeta på helger och kvällar eller bara ordinarie arbetstid?
  • Var finns uppläggningsplats för stora mängder snö?
  • Vilka områden ska prioriteras vid stora snöfall, exempelvis soputkast, entrén och ramper?

Teckna avtal för takskottning
Teckna också avtal med en plåtslagare för att vara säker på att du kan få taket skottat när snön väl faller. I Stockholm kan du beställa takskottningsavtal via våra kvalitetssäkrade samarbetspartner för att ta del av förmånliga priser.

Vissa plåtslagare erbjuder snöskottningsavtal med bevakning. Då åtar sig entreprenören att bevaka och bedöma när takskottningen måste ske. I sådana avtal är det viktigt att ansvarsförhållandena är juridiskt riktiga. Du hittar en mall för snöskottningsavtal på Fastighetsägarna Dokument.

Se till att det finns snörasskydd
För att minska risken för nedfallande snöblock ska yttertaket förses med snörasskydd. Boverket kräver snöräcke vid takfoten, men det kan behövas fler längre upp längs takfallet. Kontakta en kunnig plåttekniker för råd om hur de ska förläggas.

Stoppa värmeläckage och installera elslingor
Värmeläckage genom yttertaket kan bero på dels bristfällig isolering, dels otillräcklig ventilation under takpanelen. För att undvika risk för vattenbildning är det viktigt att minimera värmeläckaget. Det kan du göra genom en installera en högvärdig isolering och ventilation av yttertaket.

Elslingor löser ofta inte hela istappsproblemet, men de kan kompensera i temperaturpåverkande delar av taket. Även här kan en duktig plåttekniker ge råd om hur de ska utformas. Är du medlem i Fastighetsägarna Stockholm får du rabatt när du installerar elslingor från Stockholms maskincentral.

Före vintern måste befintliga slingor kontrolleras. Det är också viktigt att det finns varningsskyltar utsatta så att snöskottare och plåtslagare vet vad som finns på taket. En hel del att hålla ordning på med andra ord, så det gäller att vara ute i god tid.

Källa: Fastighetsägarna Service

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega