Fem tips för säker snöskottning på tak

Branschorganisationen Svenskt Trä har tagit fram fem konkreta tips för hur du på ett säkert sätt skottar snö från tak.

Under den här tiden på året belastas många tak av tunga snömängder och även konstruktionsmässigt hållbara byggnaderna har en gräns för hur hög last de klarar.

– Säkerheten kommer först. Det är viktigt att känna till de risker som finns när du skottar snö från tak och hålla de anvisningar som finns för hur hög belastning en takkonstruktion klarar av. Annars kan konstruktionen ta skada, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

Skottningen ska ske på ett säkert sätt både för de som skottar, eventuella förbipasserande och inte minst för själva tak- och byggnadskonstruktionen.

Källa: Svenskt Trä

  • Se efter var snön hamnar när den skottas ned från taket. Intilliggande tak och andra byggnader eller konstruktioner kan skadas.
  • Undvik att sätta stora mängder snö i rörelse samtidigt. Det kan inträffa när skottning sker i rännor parallellt med taknocken. Skotta istället i rännor vinkelrätt från nocken ner mot takfoten.
  • Taket ska skottas med jämn viktfördelning. Snedfördelning kan skada konstruktionen.
  • Om all snö avlägsnas är det lätt att skada papp, plåt och tegel. Lämna därför kvar 10 till 20 centimeter snö på taket.
  • Skotta taket i remsor och på båda sidor om nocken samtidigt. Starta cirka två meter in från gavlar och skotta en cirka två meter bred remsa från nock ner till takfot. Skotta sedan remsor med cirka fem meter mellanrum längs hela taket. När det är klart kan du skotta av kvarvarande remsor.