Får vi dra moms på installation av IMD-system?

Enligt Skatterättsnämndens förhandsbesked är det nu möjligt att dra av moms på installation av mätsystem för IMD, individuell mätning och debitering. Fastighetsägarnas skattejurist Ulrika Hansson kommenterar.

Så, vad innebär det här i praktiken för fastighetsägare?
– Än så länge finns endast ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden men Skatteverket har överklagat beskedet till Högsta förvaltningsdomstolen. Ett förhandsbesked som inte överklagas vinner laga kraft. Det innebär att beskedet är bindande för Skatteverket och allmän förvaltningsdomstol i förhållande till den sökande, om denne begär det. Om ett förhandsbesked överklagas som i IMD-fallet, och Högsta förvaltningsdomstolen avgör målet i sak, är det i stället domen som vinner laga kraft. Då blir domen bindande rättspraxis för alla.

Var beskedet väntat?
– Det är svårt att svara på, det var nog lite fifty-fifty. Vi hade ju ett tidigare avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som rörde avdragsrätt vid installation av solceller. Det blev ju ett positivt utslag för branschen och i frågan om avdragsrätt för IMD har skatterättsnämnden hänvisat till det avgörandet.

Skulle det här ställningstagandet indirekt även kunna ses som ett incitament riktat till branschen – IMD i fastigheter kan ju ses som en miljöfrämjande åtgärd? Eller är det snarare att anse som en ganska begränsad avdragsrätt?
– Ja, det kan nog ses som ett incitament för branschen att installera IMD. Men det finns ju numera krav i lag på att fastighetsägare måste installera system för individuell mätning och debitering av den energi som används för varje lägenhets inomhusklimat. Kravet på installation av IMD träder i kraft första juli 2021. Kravet har införts på grund av att EU-kommissionen haft synpunkter på hur Sverige har genomfört det så kallade energieffektiviseringsdirektivet.

Det verkar råda delade meningar om det ska föreligga rätt att göra avdrag för inköp och installation av el- och vattensystemen i sin helhet, inte enbart för att se faktisk förbrukning, i bostadshus med individuell mätning?
– Momsbestämmelserna är rörlig materia och det finns många olika uppfattningar hur långtgående en avdragsrätt ska vara. Det är inte förrän den högsta rättsinstansen fattar beslut som ett bindande besked kan fås. Det finns också många bindande domar från EU-domstolen som behandlar avdragsrätten i olika situationer. Det blir alltid fråga om en bedömning i det enskilda fallet.

Går det även att dra slutsatsen att detta innebär avdragsrätt för kostnaden av tjänsten för IMD?
– Det blir en bedömning man får göra i det enskilda fallet, och i det här fallet får man tolka skatterättsnämndens besked, om det står sig i HFD.

Vad händer nu? När vinner förhandsbeskedet laga kraft?
– Förhandsbeskedet har överklagats till HFD av Skatteverket. Nu pågår skriftväxling mellan parterna innan domstolen fattar beslut.

– Vi tycker från Fastighetsägarnas håll att momsregelverket måste ändras och förtydligas på det här området. Vi har redan gjort en hemställan till regeringen om detta 2018 men nu måste vi påminna igen!

Text: Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se

 

 

 

Bli den första att kommentera "Får vi dra moms på installation av IMD-system?"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega