Glöm inte att mäta radon!

Har ni aldrig mätt radon i era fastigheter eller är det mer än tio år sedan ni mätte senast? Då är det snart dags! Säsongen då radonmätningar görs börjar 1 oktober och pågår till 30 april.

Radon är en radioaktiv och cancerogen gas som enligt lag ska mätas och åtgärdas för att inte orsaka skador på människors hälsa.

Fastighetsägare har ansvar för att mäta radonhalten i sina fastigheter och vidta åtgärder om det visar sig att gränsvärdena är för höga. Själva mätningen ska ske under minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Radonmätning är en del av fastighetsägarens egenkontroll. Det innebär en skyldighet att ha rutiner och kontroller för att förebygga ohälsa.

Brister i egenkontrollen
Våren 2020 publicerade SVT Nyheter och Hem & Hyra sin granskning i 17 kommuner med mycket markradon. Det visade sig att det fanns brister i flera av de kommunala bostadsbolagens arbete med att kartlägga, mäta och åtgärda radon.

Granskningen visade att det fanns alltför höga halter av den skadliga gasen i var tredje bostadsfastighet i fem av de granskade kommunerna. På flera håll var bristerna så stora att de bröt mot lagen.

När ska du mäta?
Kommunernas miljöförvaltningar brukar rekommendera att man mäter radon vart tionde år eftersom det kan uppstå otätheter där radon tränger in när fastigheter åldras.

Dessutom bör man enligt dessa rekommendationer mäta radonhalten efter större arbeten i fastigheten, till exempel renoveringar, stambyten eller förändringar i ventilationen.

Miljöförvaltningarna bedriver tillsyn och ska kontrollera radonarbetet i alla flerbostadshus. Fastighetsägare som inte har mätt och redovisat till miljöförvaltningen kommer att bli uppmanade att mäta och åtgärda radon. Och då tas även en avgift ut för tillsynen.

Så går mätningen till
Att fastighetsägare ska mäta radon mellan oktober och april beror på att vi vädrar mindre då. När man mäter radon vill man ha så lite vädring som möjligt eftersom det kan påverka mätresultatet.

Vanligast är att använda sig av spårfilmsdosor, även kallade mätpuckar, när man mäter radon. Dessa ska placeras enligt de anvisningar som gäller för respektive fastighet.

I ett flerbostadshus ska till exempel alla lägenheter med markkontakt samt 20 procent av övriga bostäder i varje huskropp mätas.

Om gränsvärdet överskrids
Fastighetsägare behöver vidta åtgärder om radonhalten överskrider 200 Bq/m3. Det gäller även om förhöjda halter bara uppmätts i en bostad.

Ta reda på var radonet kommer in med hjälp av en specialist. Ibland räcker det att justera ventilationen eller andra enkla åtgärder. Men det kan också bli nödvändigt att täta mot mark och/eller ändra trycket under fastigheten.

Efter vidtagna åtgärder ska fastighetsägaren kontrollmäta för att se om halterna gått ner under riktvärdet.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

 

 

Bli den första att kommentera "Glöm inte att mäta radon!"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega