Radon i 600 lägenheter kan stå Öbo dyrt

Drygt hälften av alla lägenheter i stjärnhusen i Rosta har radonhalter över 200 becquerel.

Örebrobostäder behöver investera 200–300 miljoner kronor i FTX-ventilation för att komma tillrätta med förhöjda radonhalter i drygt 600 lägenheter. Dessutom riskerar företaget att krävas på hyresreduktioner för miljonbelopp tills radonet är borta.

Det är lite av en ödets nyck att just allmännyttiga Örebrobostäder hamnat i radonfällan. Bostadsbolaget var tidigt ute med att mäta och åtgärda problem med radon och har utvecklat enkla och billiga åtgärder som ofta fungerar.

1940-talshus med blå lättbetong
Men i området Rosta med 1 266 lägenheter har man hittills gått bet. Husen är byggda i skiftet av 1940- och 1950-tal med blå lättbetong i konstruktionen och krossad lättbetong i bjälklagen.

Trots att man sedan 2004 försökt komma tillrätta med problemen har fortfarande i mer än hälften av lägenheterna radonhalter på mer än 200 becquerel per kubikmeter luft, som är riktvärdet som inte får överstigas. Fem procent av lägenheterna ligger över 400 becquerel per kubikmeter luft.

Linus Larsson, miljöchef på Örebrobostäder.

Testat i princip allt
– Vi har testat i princip allt men utan att lyckas få ned radonhalterna. Vi har ersatt materialet i golvbjälklagen, justerat luftflöden, bytt till mer lättstyrda fläktar och haft tre olika radonexperter på plats, men inget har hjälpt, säger Linus Larsson, miljöchef på Örebrobostäder.

Först sedan bolaget ersatte det gamla frånluftsystemet och installerade FTX-ventilation i tre av 130 trappuppgångar har man lyckats få ned värdena under gällande riktvärde.

Men att installera FTX i övriga radondrabbade lägenheter kommer att kosta 200–300 miljoner kronor och bedöms ta cirka tolv år att åtgärda.

Krav på hyresreduktion
Bostadsbolaget riskerar därför även att drabbas av krav på hyresreduktion på i värsta fall miljonbelopp. Högsta domstolen gav i fjol en hyresgäst hos Uppsalahem rätt till hyresreduktion med 15 procent.

Bara oron över att bo i en radonlägenhet innebär ett men i nyttjanderätten som kan ge rätt till hyresreduktion.

Prövar varje enskilt fall
– Vi kommer att pröva varje enskilt fall som dyker upp bland annat genom att utföra realtidsmätningar, se till att alla ventiler är öppna som de ska och även göra uppföljande mätningar under sommarhalvåret, säger Linus Larsson och fortsätter:

– Dessutom kommer vi självklart informera våra hyresgäster om hur små riskerna egentligen är att bli sjuk. Och uppmana dem att vädra ofta inte täppa igen några ventiler.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Örebrobostäders kamp mot radon i lägenheter

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega