KOMPETENS & UTBILDNING

Friskvård som konkurrensfördel

Samarbetsövningar på Skövdebostäder, december 2017.  Medarbetarna fick ett antal uppdrag under en timme och syftet var frisk luft, motion (de fick ta sig till fots mellan olika platser), samarbete och gemenskap.

Medarbetarna är spegeln utåt, att satsa på deras välmående är viktigt. Och friskvård handlar om så mycket mer än rörelse. I i sin roll som friskvårdssamordnare vurmar Anna Dahl för att alla anställda ska hitta nycklarna till vad som främjar just deras hälsa.

Skövdebostäder har i många år drivit ett systematiskt hälsoarbete med punkten friskvård högt upp på dagordningen.

Bolaget valde exempelvis att hälsocertifiera sig genom Korpen 2009, ett arbete som den dåvarande friskvårdssamordnaren Ann-Kristin Essgren startade. Företagets alla avdelningar fick hälsoinspiratörer och tillsammans med friskvårdssamordnaren och företagsledningen sattes tydliga mål och handlingsplaner för hälsoarbetet i stort.

Som ett kvalitetssystem
Nu, tio år senare arbetar Skövdebostäder vidare i egen regi och Anna Dahl har tagit över stafettpinnen som samordnare. Det föll sig naturligt att hon tog vid, med sin utbildning inom folkhälsovetenskap och som hälsocoach.

– Det som var bra med Korpen-certifieringen var att det innebar ett brett, bolagsövergripande arbete som även rymde frågor kring arbetsmiljö och både fysisk och psykisk hälsa. Nu har vi dessa områden utspridda över bolaget och med olika uppföljningssystem inom respektive område, förklarar Anna Dahl.

Hon liknar satsningen som gjordes som ett arbete i ett kvalitetssystem, med ett uppföljningsverktyg och en inrapporteringsskyldighet som hjälpt bolaget att skapa just struktur.

– Den kunskap vi fick genom Korpen gav oss verktyg att fortsätta arbetet på egen hand, vilket jag tycker att vi har gjort bra.

Anna Dahl.

Mer än bara rörelse
Syftet både då och nu är att ha friska och nöjda medarbetare som kan ge riktigt god service till kunderna året runt och att samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare.

– Hur medarbetarna mår är självklart jätteviktigt. De är dessutom en spegel utåt och ger varje dag det allmänna intrycket av företaget, så friskvård blir absolut en konkurrensfördel, resonerar hon.

– Men det går inte att tänka att friskvård bara är rörelse, utan det gäller även att lägga fokus på psykisk hälsa, det psykosociala är viktigt på en arbetsplats. Aktiviteter behöver heller inte alltid innebära att man behöver byta om. Det blir lätt träning och tävlingsfokus, men jag ser det som att vi jobbar med hälsofrågan i stort.

Friskvårdsgruppen fixar och informerar
Skövdebostäder har närmare hundra medarbetare och sju av dessa från olika delar av verksamheten inklusive Anna Dahl samlas en gång i kvartalet i friskvårdsgruppen och planerar, fördelar olika arbetsuppgifter, inköp och inbjudningar.

– Friskvård SKA vara en punkt på alla arbetsplatsmöten i bolaget, det är uttalat. Och rollen för friskvårdsgruppens representant är även att aktivt promota de aktiviteter och erbjudanden som är aktuella.

Aktiviteterna som medarbetarna bjuds in till ska ”uppmuntra till hälsa, motion och social samvaro”. Ett brett anslag som kan innebära allt från frågequiz och föreläsningar till yoga, dans, crossfit eller handboll.

– Den senaste föreläsningen handlade om stress och motivation, det var en morgonföreläsning. Det gick även att välja på yoga eller ett högintensivt cirkelträningspass. Vi försöker lägga aktiviteter antingen i början av arbetsdagen eller i slutet, så att så många som möjligt kan delta, berättar Anna Dahl.

Tjänstemännen lättast
Generellt upplever hon att tjänstemännen är lättast att motivera till hälsofrämjande aktiviteter, men menar att det är många faktorer som påverkar, till exempel tider och arbetsbelastning. De med mycket stillasittande framför datorn kanske också är snabba att ta chansen när aktiviteter erbjuds.

Utöver aktiviteter som initieras av friskvårdsgruppen har Skövdebostäder tagit fram en lista med bra erbjudanden på aktiviteter utanför arbetstid. Varje medarbetare har ett friskvårdsbidrag på 3670 kronor per år och bidraget bygger på att medarbetaren aktiverar sig minst sju gånger per termin och sen kan visa ett kvitto eller intyg på att så har skett. Och, visst handlar en del subventionerade aktiviteter om att tävla.

– Förra året var vi 30 medarbetare i sex olika lag som ställde upp i den lokala Billingestafetten. Och i löptävlingen ”Spring för livet” var vi 21 som sprang för välgörenhet. Tillfällen när vi samtidigt syns ute i t-shirtar med Skövdebostäders logotyp.

– Vi fyllde även 75 år och som en del av jubileet satte vår marknadsavdelning ihop ”Skövdebostäder-klassikern”, som aktiverade både oss och våra hyresgäster, berättar Anna Dahl.

Friskvårdsenkät och nyhetsbrev
En viktig del av ett lyckat friskvårdsarbete tycker Anna Dahl består av att vara lyhörd och ta vara på idéer från medarbetarna.

– Vi skickar årligen ut en enkät med frågor om hur de upplever sin hälsa, låter medarbetarna tycka till om de aktiviteter som arrangerats det senaste året och ber om förslag. Det är jättespännande när svaren kommer in!

Tips och trix
Vanligtvis mejlar friskvårdsgruppen ut inbjudningar till aktiviteter och information om nya erbjudanden till alla på bolaget. Nytt för i år blir ett kompletterande nyhetsbrev på temat friskvård. Anna Dahl planerar att skicka ut det tre gånger per år.

– Det blir ett nyhetsbrev med tips och trix, inspiration och som visar våra nya erbjudanden på friskvårdsaktiviteter!

Text: Sophie Sölveborn
redaktionen@forvaltarforum.se

Styr upp en friskvårdsgrupp

Sträva efter mångfald. I stället för att uppmuntra medarbetare att anmäla intresse kan det vara bra att fråga personer på olika avdelningar personligen om de kan tänka sig att vara med. På så vis skapas enklare en grupp med ett brett åldersspann, olika bakgrund och inställning till hälsa och träning.
Ses enligt rutin. Det kan vara lagom att gruppen möts fyra gånger per år för att planera och strukturera.
Var transparent.
Lägg upp mötesprotokoll, friskvårdserbjudanden och samarbeten tydligt på intranätet eller annan plats som alla anställda kommer åt.
Tänk brett!
Aktiviteter ska gynna hälsan i stort, gärna uppmuntra till samvaro och det ska finnas något som passar alla.
Dokumentera aktiviteterna. 
Vad gjordes, var och hur många deltog? Vad blev bra, vad kunde göras bättre? Det är bra att ha en mall för dokumentationen, och smidigt att kunna ta del av lärdomarna vid behov längre fram.
Budget?
En egen budget för mindre utgifter underlättar friskvårdsgruppens praktiska arbete. Det kan handla om att trycka upp några t-shirtar, bjuda på dryck eller något ätbart vid en aktivitet eller liknande.
Skicka ut enkät. Fånga upp medarbetarnas åsikter, idéer och tankar. Använd gärna samma frågor så att ni kan jämföra utfallet år för år.

Anna Dahl, bosocial samordnare och friskvårdssamordnare
Arbetat på Skövdebostäder sedan: juni 2015. Började som vikarierande bosamordnare/distriktsassistent, fast anställd sedan hösten 2016.
Drömyrke som barn: arkitekt eller idrottslärare.
Det här behöver fastighetsbranschen mer av: fokus på mjuka frågor.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega