Newsec blir bredare och mer digitala

Eric Johansson.

Ett tydligare och bredare erbjudande och ökade möjligheter att utveckla och erbjuda mer digitala tjänster med säkrare och snabbare leveranser. Det är skälen till att Newsec nu slår ihop förvaltning och teknisk service och drift i ett gemensamt bolag, säger Eric Johansson, ny Head of Property Asset Management in Sweden.

Technical services var fram till cirka fem år sedan en del av förvaltningen men bröts då ut i ett eget bolag för att kunna jobba djupare med de tekniska tjänsterna.

Men nu är man alltså ett gemensamt bolag igen, precis som i övriga nordiska länder. Den nya organisationen har cirka 600 anställda och omsätter cirka 700 miljoner kronor per år. I Norden har Newsec Property Asset Management totalt 1 800 anställda med en omsättning på 1,8 miljarder kronor.

Naturlig konsekvens
– Sammanslagningen ger en tydlighet mot marknaden och är en naturlig konsekvens när vi nu tar The Full Service Property House in i en mer digital era, säger Eric Johansson. Vi har även tidigare jobbat med ett gemensamt erbjudande men har ibland ändå uppfattats som två olika juridiska enheter, vilket varit olyckligt.

– Dessutom är tidpunkten väl vald eftersom teknisk service och drift vuxit kraftigt de senaste åren och kan tillföra förvaltningen många nya möjligheter, tillägger han

Bredare digitala erbjudanden
Utveckling av fler och mer digitaliserade tjänster och bredare erbjudanden är alltså målet med den nya organisationen, även om kunder även i fortsättningen ska kunna köpa antingen förvaltning eller drift.

– Vi följer självklart den efterfrågan som finns på marknaden, men vi ser att efterfrågan går alltmer mot uppkopplade fastigheter med mer integrerade digitala tjänster där vi kan erbjuda sammanhållna och samordnade lösningar, säger Eric Johansson. Det ligger i vårt DNA att jobba med utveckling och med Stronghold har vi en stark ägare i ryggen som har en tydlig strategi att arbeta med framtidens lösningar och investerat mycket i digitala bolag.

Björn Lindeborg.

Mer automatiserade processer
Vad är det då för tjänster som Newsec vill erbjuda? Enligt Björn Lindeborg, Head of Newsec Property Asset Management har bolaget de senaste året jobbat intensivt med att få till en mer automatiserad process vilket gett större säkerhet i leveransen. Och till hösten lanserar man en ny portal för sina fastighetskunder där fastighetsägarna själva när och var som helst kan plocka fram allehanda rapporter och göra egna analyser.

– Tidigare har vi tvingats skicka större och tyngre dokument men nu kan kunderna få allt i realtid när de vill, säger Björn Lindeborg. Vår kundportal är ett exempel på hur vi samordnar så att fastighetsägarna får en överblick på alla tjänster. I dagsläget kan vi också erbjuda cybersäkerhet för alla fastigheter för att hindra intrång.

Erbjuda FM-tjänster
– Men det finns mer att göra inom detta område, säger Björn Lindeborg. Hittills har vi främst fokuserat på våra fastighetsägare men vi satsar nu också på att ta fram hyresgästportaler där det även kan komma i enklare FM- tjänster. Det är kanske vi själva som ska leverera dessa men vi ska koordinera och hålla ihop det. Koordinering och samordning blir en allt viktigare roll.

Ta nya marknadsandelar
Eric Johansson är övertygad om att Newsec kommer att växa med marknaden men också ta nya marknadsandelar med sin nya digitala plattform, eftersom mindre spelare knappast kan leverera sådana tjänster.

– Vi har muskler att investera i digitala plattformar för det är det marknaden vill ha, mindre bolag har inte den möjligheten. Det gör att barriärerna höjs för mindre bolag. Ju större vi blir, desto mer kan vi växa. Vi lägger mycket resurser på utveckling av systemlösningar både i egen regi och tillsammans med leverantörer, som hjälper och stärker erbjudandet både gentemot fastighetsägare och hyresgäster.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega