Vad vet du om Generation Z?

De föddes mellan 1995 och 2005 och är den första helt ”digitalt infödda” generationen. Inte sällan beskrivs de som en förvirrad Generation Hopplös, präglade av tiden efter 11 september och klimatkrisens genombrott. Hur tänker de? Vad vill de? Och hur får ni dem att trivas på er arbetsplats? Lär känna Generation Z.

Zoomers, Doomers, Post-Millenials, iGens, Centennials, Generation Now, Generation Hopplös eller Generation Z… ja, kärt barn har många namn. Generation Z är smartphone-generationen som är småsyskon till internet-generationen. Storasyskonen kallas även Millenials eller Generation Ordning.

”Har hela världen i sitt knä”
Men är de verkligen så flackande och utsiktslösa, 2000-talets första generation?

– I mångt och mycket upplever Generation Z att de äldre generationerna svikit. De har fått hela världen i sitt knä och kan vara ganska osäkra och vilsna, men har samtidigt mycket driv. De vill vara medskapande, exempelvis tänker de inte på att de har de digitala nycklarna, utan ”bara gör”, säger Heléne Olsson, Director Global Industry Innovation på analys- och undersökningsföretaget Kairos Future.

Heléne Olsson.

Äkthet, trygghet, tydlighet
Hon menar att vi behöver vinna Generation Z:s förtroende genom äkthet, trygghet och tydlighet och beskriver en generation som på gott och ont vuxit upp i gränslöshet, ”med tillgång till allt”. Generation Z är den första helt digitalt integrerade generationen, som över huvud taget inte upplevt en värld utan internet.

– De utmärker sig eftersom de inte tänker ”det här är digitalt”. Online är hemma för dem, de vet inget annat och det är något man bör ha med sig om man ska rekrytera eller anställa den här generationen.

Kairos Future har de senaste trettio åren genomfört omfattande generationsundersökningar, analyserat och satt i perspektiv. Heléne Olsson berättar att när de i juni 2019 gjorde en studie baserad på tusen kvantitativa intervjuer med ungdomar födda 1995 till 2005 fick de sina misstankar besannade:

– Generation Z är betydligt spretigare jämfört med tidigare generationer, precis som vi trodde. Det beror till betydande del på att deras uppväxt och uppväxtvillkor som har sett mycket olika ut.

– För att fördjupa och bredda analysen klustrade vi dem i fyra olika tribes. Här återfinns från vänster till höger Miljö-Molly (33 %) och Framtids-Freddie (32 %) med ett mer globalt perspektiv, medan Folkhems-Farouk (17 %) till vänster och Patriot-Patrik (18 %) till höger har ett mer lokalt perspektiv.

Patriot-Patrik mest given
Patriot-Patrik, en teknikoptimist som vill verka i det lokala, ser Heléne Olsson som den mest givna och mest benägna att arbeta inom fastighetsbolag. Där kan han exempelvis använda sitt tekniska intresse och sin kunskap för att driva digitaliseringen framåt och jobba utvecklande i positiv anda.

Folkhems-Farouk vill vara en del av samhällsbygget, brinner för de politiska frågorna, till exempel att alla ska få tillgång till bostad och han hittar sin arbetsglädje i att på hemmaplan verka för det.

Den som drömmer allra störst och kanske också är mest svårfångad att anställa inom fastighetsbranschen är Framtids-Freddie. Miljö-Molly vurmar för de gröna frågorna, kanske kan hon arbeta med ert hållbarhetsarbete?

Walk the talk!
– Det som förenar denna spretiga grupp när det kommer till arbete är att de ställer krav på den etiska hållbarheten. Det måste finnas en trovärdighet i botten om Generation Z ska känna engagemang. Walk the talk! säger Heléne Olsson med eftertryck.

Hon betonar samtidigt det behövs ett tydligt ledarskap. En ledarroll som visar vägen, är öppet resonerande hellre än delegerande, ”Jag tänkte att vi kunde göra såhär, funkar det för dig? ” eller ”Såhär vill jag göra, vill du det?”.

– Bland storasyskonen, Millenials, eftersträvas i högre grad akademisk utbildning. Vi ser att Generation Z inte har lika tydligt fokus på det, utan kan tänka sig olika vägar fram till ett yrke, att gå kortare kurser, läras upp genom handledning, praktisera och så vidare.

– Att lyckas med en rekrytering ur den här gruppen handlar kanske främst om att hitta dem med rätt attityd. Att vaska fram guldkorn och att sen erbjuda en fot in, bjuda på möjligheter, resonerar Heléne Olsson.

Rekrytera i arbetsvardagen
Att ha en ordentlig employer branding-strategi i botten, målgruppsanpassa digitalt och att anordna relevanta event ser hon som tre viktiga delar för att locka till sig dessa nya, unga medarbetare.

– Det fysiska blir viktigt för denna generationen som redan är så digital, och det handlar om att känna, klämma och få ta del av den riktiga arbetsvardagen. Det är en pragmatisk generation. Organisera event hellre än att stå på mässa. Ut på ett bygge med dem, eller visa vad ni faktiskt gör ute i ert bestånd. Ni behöver engagera era befintliga medarbetare i detta, men det kommer det vara värt!

– Och även fast det här är en digital generation så finns de ju inte i alla sociala medier som man skulle kunna tro. Ni fångar dem kanske inte främst genom att Facebook-annonsera, för där hänger ju mest deras föräldrar och morföräldrar. Det är snarare Instagram och Snapchat som gäller.

Men hur får vi dem att trivas då? Hur kommer nyanställda Patriot-Patrik enklast in i arbetsgruppen?
– Tänk inte på deras ålder. Generation Z är snabba, har lite tålamod och vill vara med och ”bygga”. Stötta och låt dem få utrymme att skapa, råder Heléne Olsson och fortsätter:

– Är ytan för liten för att skapa, ledarskapet otydligt eller haltar företagskulturen går de vidare, de zappar mellan arbetsgivare då.

Hon lyfter samtidigt fram något av en paradox. För Molly, Freddie, Patrik och Farouk vill ju känna samhörighet, ha gemenskapen med kollegerna och ett närvarande och tryggt ledarskap – samtidigt som den fysiska arbetsplatsen i övrigt inte är så viktig. Det går ju att jobba varifrån som helst, i och med sin digitala uppväxt ser denna grupp få fysiska hinder. ”Allt flyter” i deras värld.

Generation Z som chef?
Trots att det här rör en ung generation, fyller de äldsta faktiskt 25 år under 2020. Många är rotade på sina arbetsplatser redan och tar nu kanske steget vidare till ledande positioner.

–  Generation Z som chef är generellt sett en pragmatisk problemlösare som kavlar upp ärmarna, men som samtidigt har fokus på långsiktighet, beskriver Heléne Olsson.

– De är kanske mindre strategiska och mer operativa, bildar stabila och homogena team runt sig som arbetar agilt. Visst kan de upplevas som krävande chefer, men samtidigt skapar de trygghet omkring sig. Ett spännande ledarskap.

Text: Sophie Sölveborn

Hur ser det ut hos er? Är din organisation beredd på de moraliska, personliga och mellanmänskliga krav som Generation Z ställer?

Utmärkande för Generation Z:

  • Söker allt som är äkta, har svårt för ironi, föraktar falskhet.
  • Har vuxit upp i en ungdomsfixerad tid, vill därför bli vuxna så snabbt de kan.
  • Söker kontroll inom de områden de kan kontrollera, vilket innebär ett värderingsskifte i synen på arbetsliv. Jämfört med hur tidigare generationer resonerat när de var i samma ålder värderas kontroll, ”avgränsning” och instrumentella värden som anställningstrygghet och avgränsningsbarhet mycket högt.
  • Har alla möjligheter, men därmed också ansvaret att lyckas, vilket skapar inre press och en önskan att, på livets alla områden, reducera stressen.
  • Känner ångest, oro och stress över att ”klara racet i en stökig och tävlingsinriktad värld”.
  • Uppvärderar ”riktiga” yrken som civilingenjör och ekonom, där söktrycket på utbildningarna ökar.
  • Drömmer om det lilla livet med bra boende, bra jobb, fast relation och barn, medan det stora äventyret ligger längre ner i prioriteringslistan för de flesta.
  • Ser klimatförändringarna som det absolut största problemet som hotar världen just nu, till skillnad från äldre generationer som snarare pekar på krig, brottslighet och terrorism.

Källa: Kairos Future

 

På Kairos Futures webbplats hittar du mer om Generation Z och framtiden och andra aktuella forskningsprojekt. Exempelvis Morgondagens arbetsmarknad och kompetensförsörjning och Hemmet som bo- vård- och arbetsplats.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens

Bli den första att kommentera "Vad vet du om Generation Z?"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär