AMF Fastigheter tar nästa steg i klimatarbetet

– Vi har nu två år på oss att fastställa mål och en färdplan, säger Michael Eskils.

AMF Fastigheter ansluter till Science Based Targets Initiative. Hållbarhetschefen Michael Eskils berättar hur det ska hjälpa bolaget att minska sin klimatpåverkan.

Science Based Targets Initiative (SBTi) är ett världsomspännande initiativ som ger företag verktyg och stöd i arbetet med att sätta klimatmål i enlighet med Paris-avtalet och minska sin klimatpåverkan i linje med 1,5 gradersmålet.

– Processen med att sätta klimatmål enligt SBTi börjar med att man ansluter sig till initiativet, vilket AMF Fastigheter har gjort. Vi har nu två år på oss att fastställa mål och en färdplan som sedan ska valideras av SBTi utifrån de krav som ställs, säger Michael Eskils.

SBTi är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact (UNGC), the World Resource Initiative (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).

Påverkar förvaltningen
Att AMF Fastigheter anslutit till SBTi betyder att bolaget framöver kommer att mäta sin klimatpåverkan i linje med Paris-avtalets ambitionsmål om 1,5 grad.

Michael Eskils berättar att SBTi kommer att resultera i ett ändrat arbetssätt inom både förvaltning och projekt.

– Vi ser SBTi som ett bra verktyg för att styra vår verksamhet mot att bli mer hållbar. Vi är ödmjuka inför det arbete som ligger framför oss, men ser omställningen mot ett långsiktigt hållbart och lönsamt näringsliv som en stor möjlighet. Jag tror att det på sikt kommer att vara svårt att bedriva en lönsam verksamhet utan att i grunden vara hållbar.

Anpassning och ombyggnad
AMF Fastigheters klimatavtryck är störst vad gäller hyresgästanpassningar samt ombyggnationer av befintliga fastigheter.

– Men detta ställningstagande kommer att påverka vårt arbetssätt i alla projekt – ny- och ombyggnation samt hyresgästanpassningar – för att vi på sikt ska få ner vårt klimatavtryck över hela linjen.

Bara förnyelsebar energi
Michael Eskils berättar att en annan stor post för AMF Fastigheters klimatavtryck är energiförbrukningen.

– I dagsläget består den av 96 procent förnyelsebar energi. Resterande 4 procent är avtrycket från den fjärrvärmen vi köper. På sikt kommer detta avtryck att bli lägre då vår leverantör har en färdplan för att kunna leverera 100 procent förnyelsebart.

Tre hållbarhetsmål
AMF Fastigheter arbetar med tre av FN:s sjutton globala hållbarhetsmål.

– Utöver mål 13, att bekämpa klimatförändringarna, där vi alltså använder SBTi som plattform, arbetar vi med mål 11, hållbara städer och samhällen, samt mål 12, hållbar konsumtion och produktion. Det är dessa tre mål som har störst koppling till vår verksamhet. Därutöver arbetar vi med ett flertal koncernövergripande mål, säger Michael Eskils.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Bli den första att kommentera "AMF Fastigheter tar nästa steg i klimatarbetet"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär