Gemensam hubb för branschen

Vasakronan har utvecklat processer för att automatisera rapporteringen av mätresultat i sin Leed-certifiering. Processerna är i praktiken färdiga att sjösättas som en komplett IoT-hubb som kan samägas av hela fastighetsbranschen.

– Förutom tryggheten för fastighetsägarna skulle detta kraftigt accelerera den smarta staden, då fler fastighetsägare snabbt kan implementera sina IoT-applikationer, säger Kaj Winther, teknik- och affärsutvecklare på Vasakronan.

60-tal byggnader ska omcertifieras
Vasakronan certifierar alla sina fastigheter enligt Leed. De närmaste åren ska ett 60-tal byggnader omcertifieras varje år.

Det innebär att en mängd nya data om bland annat inomhusklimat, energi- och vattenförbrukning och avfallshantering ska tas fram och skickas in till certifieringsorganet.

Levereras automatiskt
För att effektivisera arbetet har Vasakronan utvecklat en process som gör att aktuella data tas fram och levereras automatiskt till certifieringsorganets API.

Leveranserna ska vara igång inom ett par veckor. Vid årsskiftet ska samtliga fastigheter för årets omcertifieringar vara uppkopplade till hubben.

Bättre kontroll
– I och med att vi får fram och levererar data löpande får vi också bättre kontroll på våra fastigheter, säger Kaj Winther. Med våra nya mätmetoder kan vi i ett tidigt skede upptäcka om något inte ser bra ut till exempel med luftkvaliteten inomhus och justera det innan kunderna klagar. Vi tjänar dessutom pengar på att optimera kyla och värme och får direkt koppling hur vi ligger till certifieringsmässigt.

Flera andra automatiseringar också
Plattformen Proptech OS som använder fastighetsspråket Real Estate Core kan hantera allt som har med fastighetsautomation, Bim och Internet of Things (IoT) att göra.

– Det innebär att vi samtidigt förbereder för många andra tänkbara automatiseringar. I praktiken har vi redan påbörjat Bim-övningen för hela vår portfölj, ritningsunderlagen är redan uppmappade för de första fastigheterna, säger Kaj Winther.

Betalar sig på ett år
Kaj Winther räknar med att kostnaden för automatiseringen av Leed-processen och de nya processerna (som kan ombildas till en branschgemensam IoT-hubb) kommer att betala sig på mindre än en certifieringscykel.

– Hittills har det krävts en ordentlig handpåläggning för att kvalitetssäkra våra resultat, med automatiseringen kommer vi att spara en mängd mantimmar.

Öppna protokoll
Nästa steg är enligt Kaj Winther att erbjuda resten av fastighetsbranschen att bli delägare i hubben, som bygger på öppna protokoll.

– Vi har byggt hela den här infrastrukturen utan att vända oss till någon specifik nätoperatör, för att undvika inlåsningseffekter. Med en gemensam branschförening kan vi själva ta hand om affären och behålla kontrollen över våra mätdata, det tjänar vi alla på. Då blir nätoperatörer och andra leverantörer beroende av oss fastighetsägare i stället för tvärtom, säger Kaj Winther.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Bli den första att kommentera "Gemensam hubb för branschen"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär