Så skyddar du dig mot hot och våld

pistol_skulptur

Säkerhetsexperten Mattias Nygren delar med sig av sina bästa råd och en checklista för att skydda sig mot hot och våld.

– Jag brukar säga att som ett minimum av anständighet mot era anställda och hyresgäster så måste ni kunna visa att ni vet vad ni ska göra om det går åt helvete. Om personalen blir hotad av organiserad brottslighet och de vänder sig till sin arbetsgivare måste de tro och veta att arbetsgivaren har en plan, en strategi och en kapacitet att hantera de här incidenterna, säger Mattias Nygren, grundare och delägare i säkerhetsföretaget 2Secure.

Hans första råd till bolag i fastighetsbranschen som vill förbättra sin säkerhet är:

 • Se till att det finns en säkerhetschef på central nivå
 • Sätt igång ett systematiskt säkerhetsarbete
 • Skaffa ett rapporteringssystem för incidenter
mattias_nygren

Mattias Nygren, grundare och delägare i 2Secure.

Var förberedd
– Har man ingen säkerhetschef i organisationen som har utarbetat handlingsrutiner och strategier för att hantera personhot står man handfallen. Och när det väl har hänt något är det inte läge att söka efter lämpliga leverantörer som kan hjälpa dig att hantera det.

Mattias Nygren vet att om medarbetarna inte tror att arbetsgivaren har någon strategi och kapacitet att hantera hot och våld minskar anmälningsbenägenheten extremt mycket. Det gäller inte bara hot och våld, utan även för intern brottslighet.

– Tar man till exempel mutor, korruption, bestickning och den typen av brott som fastighetsbranschens företrädare ibland utsätts för, så kommer de ge efter om de inte tror på sin arbetsgivare. Här har man som arbetsgivare ett stort ansvar för hur man ska hantera hot, våld och intern brottslighet på arbetsplatserna.

Ha koll
Har bolaget inget rapporteringssystem blir det mycket svårt för ledningen att få en bild av hur mycket hot och våld som personalen utsätts för. Då är det svårt att leva upp till de skyldigheter man har som arbetsgivare att ha koll på hot och våld ur ett arbetsmiljöperspektiv.

– Finns det inget rapporteringssystem eller rapporteringskultur i företaget kommer du aldrig få veta vad du har för problem. Du kommer inte ha mindre problem, men du kommer inte känna till dem.

För att kunna göra rätt saker när ett hot dyker upp krävs att man först bedömer hotet på ett relevant sätt. Mattias Nygren menar att många företag i fastighetsbranschen kan bli mycket bättre på det.

Farlighetsbedömning
– Generellt sett kan många incidenter undvikas om man gör en objektiv farlighetsbedömning när det dyker upp en hotbild, men det är viktigt att den drabbade inte gör bedömningen själv, för då träffar man alltid fel. Vänd er till säkerhetschefen, polis eller säkerhetsföretag, säger Mattias Nygren och tillägger;

– Man skall dock inte ha allt för stora förhoppningar att polisen faktiskt kommer att göra en seriös hotbildsanalys. Till detta räcker sällan deras resurser. Här har säkerhetsbranschen en viktig funktion att fylla, men det ställer också stora krav på den som tar på sig att göra bedömningen. Därför är det viktigt att det företag man vänder sig till har rätt kompetens och utbildning för att göra träffsäkra och välgrundade hotbildsbedömningar.

Mattias Nygren ser ofta att företag som drabbas går alldeles för högt upp i försvarstrappan trots att det för det mesta inte inträffar något efteråt.

Kontrollera företag
När det gäller uthyrning av lokaler till företag tycker Mattias Nygren att det är viktigt att göra en bakgrundskontroll på personerna som är kontraktsmotpart, till exempel firmatecknare, styrelsemedlemmar och ägare, innan man skriver på ett avtal. Man måste också umgås med tanken att motparten kan vara en bulvan för den egentliga verksamheten/personerna.

Annars finns en risk att man får organiserad brottslighet som hyresgäst eller en restaurangägare som är länkad till kriminella och begår brott eller har näringsförbud.

– Jag tycker det är anmärkningsvärt hur lite kontroller som görs. Om man var mer nogräknad vilka man tog in som hyresgäster hade man kunnat undvika ett stort antal incidenter i fastighetsbranschen.

Undvik bordellen
Det är också avgörande hur man skriver avtal. Om man inte förhindrar hyresgäster att överlåta verksamhet eller lokaler till andra företag kan det leda till att du får ”Svarte Petter”.

Mattias Nygren har sett flera gånger att hyresgäster anmält att de tänker bedriva en viss typ av verksamhet som känns väldigt legitim, men att det sedan visar sig att de bedriver en helt annan verksamhet, till exempel en svartklubb, en spelklubb eller en bordell.

– Man måste vara mer nogräknad och misstänksam och skriva bort alla eventualiteter i avtalet. Annars kan det bli jobbiga konflikter efteråt när du inte har torrt på fötterna och ska in i en förhandling.

Talmanus och checklistor
Vissa yrkesgrupper i fastighetsbranschen som ofta hamnar i trängda lägen måste få utbildning och checklistor för att kunna agera på rätt sätt. Det kan till exempel handla om telefonister, störningspatruller eller chefer som ofta tar hand om besvärliga hyresgäster.

Säkerhetsföretaget 2Secure lämnar checklistor som telefonisterna ska ha när de sitter och jobbar. Kommer det till exempel in ett bombhot ska de agera på ett visst sätt. Kommer det ett samtal från en person som säger att han ska ta livet av sig, så gäller det att se till att han inte gör det och hålla kontakten med honom tills räddningstjänst och polis anländer.

– Det finns talmanus som man bör hålla sig till i de situationerna och de fungerar väldigt bra. Vi brukar trycka på att du ska repetera hotet så att vederbörande får höra hur befängt det låter. Om du skulle vara förbannad på mig och säga: ”din jävel, jag ska ta livet av dig om du inte betalar tillbaka pengarna”. Då kan man säga: ”menar du att du tänker döda mig för 1 500 kronor”. Ofta leder det till att personen nyanserar sig och tar tillbaka sitt hot.

Psykiskt krävande
Ett annat problem är att det är väldigt jobbigt för de anställda som drabbas av hot och våld. De ska ju vara tillbaka på jobbet nästa dag och kunna möta nästa jobbiga hyresgäst. Men Mattias Nygren menar att det finns sätt att undvika psykiska problem och långtidssjukskrivningar.

– Har de en bra utbildning och de märker att det funkar blir de mindre rädda att ta sig an nästa svåra uppgift när den kommer. Så det får en väldigt bra inverkan på arbetsmiljön.

Detsamma gäller störningspatrullerna som åker runt och patrullerar bostadsområden och ringer på hos folk på sena kvällar. De måste också ha väldigt bra utbildning och deras sociala kompetens är jätteviktig.

Kulturell förståelse
Mattias Nygren tar också upp problemet med att det är lätt att feltolka människor från andra kulturer som har ett annat sätt att uttrycka sig på eller ett annorlunda kroppsspråk.

– De kanske inte menar så illa, men har ett annat sätt att säga saker på och vi förstår inte det om vi inte har fått utbildning. Att människor som jobbar mot hyresgäster har en bra kulturförståelse är jätteviktigt och blir mer och mer relevant.

 

Text: Mats Cato

 

Checklista för hot och våld

Före

 • Skapa en policy kring företagets syn på hot och våld, där det exempelvis framgår att hot och våld ska polisanmälas.
 • Arbeta förebyggande genom att identifiera de risker personalen kan utsättas för.
 • Åtgärda riskerna.
 • Skapa riktlinjer för hur personalen ska hantera hot- och våldssituationer.
 • Utbilda personalen till ökad säkerhetsmedvetenhet och medvetandegör dem om hur företagets larmkedja ser ut (i utbildningen ingår det att göra egna riskbedömningar, att få kunskap hur de ska agera vid hot vid fysiska möten, skrivna hot eller hot uttryckta över telefon).
 • Odla en sund säkerhetskultur på arbetsplatsen där ledaren är den goda förebilden.

Under (vid fysiskt möte)

 • Sträva efter att bibehålla eget lugn.
 • Ta ut ett säkerhetsavstånd till hotet.
 • Disponera dig säkerhetsmässigt rätt i ett rum – ha nära till flyktvägar.
 • Försök att få motparten rationell genom att lyssna aktivt och försök förstå varför motparten är våldsam eller hotfull.
 • Avbryt ett möte om motparten är aggressiv och/eller hotfull.
 • Tillse att du har mobiltelefon med dig och den är påslagen.
 • Larma om du utsätts för våld.

Efter

 • Rapportera och dokumentera händelsen enligt interna rutiner.
 • Erbjud avlastningssamtal till drabbad personal.
 • Utvärdera händelsen och åtgärda brister.
 • Följ upp de drabbade.
 • Glöm inte att ge stöd om händelsen leder till rättegång.

Läs även Förvaltarforums artikel ”Bristande säkerhetsrutiner trots mycket hot och våld”

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega