Förtroendefulla samarbeten frigör tid och bygger värden

stefan_younes

Nöjda kunder, lönsamhet och nöjda medarbetare är Stefan Younes motto.

Förvaltningsbolagen och deras kunder behöver jobba mer öppet och långsiktigt tillsammans för att optimera värdet på fastigheterna. Dessutom måste prispressen och den bristande tilltron mellan parterna försvinna. Det anser Stefan Younes, Fastighetsägarna Service nya vd sedan i våras.

Stefan Younes har lång erfarenhet både av fastighetsförvaltning och försäljning. Han började på HSB i slutet av 1990-talet och jobbade redan då med digital utveckling. Efter några år som affärskonsult kom han tillbaka till HSB 2005 som förvaltningschef på Södertörn och var sedan 2008 affärsområdeschef Förvaltning på HSB Stockholm.

Defensiv och ohållbar inställning
Han är bekymrad över prispressen i branschen som motverkar en långsiktig optimal värdeökning på fastigheterna.

? Både många professionella förvaltare och deras kunder arbetar alltför kortsiktigt med övervägande fokus på kostnader. Det är en defensiv och ohållbar inställning i en bransch som är satt att förvalta så stora värden. Ett alltför lågt pris kan innebära att leverantören tvingas ta genvägar eller skjuta upp saker som egentligen behöver göras i stället för att arbeta långsiktigt med utveckling av fastighetens värde, säger Stefan Younes.

Behoven varierar över tid
Han ogillar också det bristande förtroendet som inte sällan råder mellan beställare och leverantör.

? Det fungerar tyvärr fortfarande ofta så att man försöker hitta kryphål i stället för att arbeta tillsammans.

Stefan Younes vill istället skapa förtroende hos sina kunder.

? Behovet av förvaltning varierar över tid. Om vi inser att kunden inte har behov av alla tjänster som denne betalar för så berättar videt och minskar arvodet under resten av avtalsperioden. Men på motsvarande sätt så påpekar vi också om underhållsbehovet tidvis är större under vissa perioder.

Utgå från kundens behov
Att kunna prata med kunderna är enligt Stefan Younes en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett lyckat uppdrag. Det gäller såväl i införsäljningsskedet som under löpande uppdrag.

? Vi ska alltid utgå från kundens behov och skräddarsy lösningar utifrån det. Ibland vet kunden inte alltid vad hen vill ha, då är det viktigt att ställa frågor så att man inte skjuter över målet.  Och när avtalet väl är slutet är det lika viktigt att följa upp det kontinuerligt för att säkerställa att vi och kunden har samma förväntansbild.

Våga prata om avtalen
Under sin tid på HSB gick han tillsammans med kunderna igenom alla avtal, som inte sällan var både gamla och luddiga.

? När kunden har höga förväntningar på omfattning och kompetens måste vi som leverantör våga vara tydlig med att tid och kompetens kostar och föra en dialog med kunden om detta. Genom att skapa en förståelse för vad vi levererar så får vi en samsyn om uppdraget, säger Stefan Younes.

Vad är det då som lockar honom i det nya jobbet?
? Det finns en jättepotential för oss att växa. Vi är idag framgångsrika med kundgrupperna mindre bostadsrättsföreningar och mindre eller medelstora fastighetsägare. Vi vill vidga vår kundbas genom att även samarbeta med fler större fastighetsägare och större bostadsrättsföreningar.

Upptäcka brister och föreslå förbättringar
En ny affärsutvecklingschef och en ny marknadschef är på ingång. Dessutom har Stefan Younes byggt upp kundteam runt företagets kunder. Kundteamen, som består av förvaltare, ekonom, jurist, fastighetsskötare och ibland även projektledare, ska förutom att ansvara för den löpande förvaltningen även vara proaktiva i den långsiktiga utvecklingen av kundens fastighet.

? Förvaltaren har helhetssynen men meningen är att alla i teamet har öron och ögon öppna och delar med sig till sina kolleger. Fastighetsskötaren, som är den som är mest ute i fastigheterna, har en särskilt viktig roll. Det handlar om att upptäcka brister och föreslå förbättringar till kunden.

Driva digital utveckling
Han hoppas också kunna driva på den digitala utvecklingen genom att kunna erbjuda webbtjänster där kunderna kan se fastighetens status och följa ärenden när på dygnet de vill.

? Denna utveckling kommer vi att driva på. De digitala tjänsterna efterfrågas av kunderna i ökad utsträckning och de kan absolut bli en framtida konkurrensfördel.

Hans Hellberg

Stefan om bra förvaltning

  • Var lyhörd för vad kunderna vill ha, var proaktiv och ställ frågor
  • Ge medarbetarna möjlighet att jobba långsiktigt
  • Följ upp avtal kontinuerligt, se till att kundens förväntningar matchar avtalsinnehållet och det som levereras.

 

Mer om Fastighetsägarna Service

Företaget ägs av föreningen Fastighetsägarna Stockholm och 135 anställda som arbetar med juridisk konsultation, ekonomisk förvaltning, fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel, rot-projektledning och försäljning av vitvaror, tvättstugeutrustning och säkerhetsdörrar. Fastighetsägarna Service har cirka 3 600 kunder och uppdrag i cirka 12 000 fastigheter.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega