”Tillsammans kan vi lyfta lägstanivån”

Om alla ställer likartade krav på leverantörerna kan lägstanivån öka, säger Rebecka Yrlid.

Om alla ställer likartade krav på leverantörerna kan lägstanivån öka, säger Rebecka Yrlid.

Humlegården är ett av flera större fastighetsbolag som kommer använda sig av branschens gemensamma uppförandekod för leverantörer.
– Genom att ställa likartade krav kan vi lyfta lägstanivån i branschen, säger Rebecka Yrlid, hållbarhets- och projektchef på Humlegården.

Hon var själv med i arbetet att ta fram den nya branschgemensamma uppförandekoden.

– Största utmaningen är att hitta en nivå som alla kan ställa sig bakom men som ändå inte blir för urvattnad, säger hon och fortsätter:

– Det viktigaste är att lyfta lägstanivån. Många av oss använder samma leverantörer. Om vi kan ställa likartade krav kommer vi mycket längre än om var och en har sina särskilda krav.

Använda koden på två sätt
Hon hoppas att koden även ska göra det lättare för mindre aktörer att ställa krav på sina leverantörer.

– Vi ser också att vi kan använda koden som stöd i de fall vi själva agerar leverantör till våra hyresgäster Allt fler hyresgäster ställer krav på oss att vi arbetar med dessa frågor. Det underlättar vårt arbete när vi kan använda den gemensamma databasen, säger Rebecka Yrlid.

Gemensam uppföljning
En viktig fråga är enligt henne att hitta bra sätt att följa upp att koderna verkligen följs.

– Vi diskuterar med andra fastighetsägare att göra gemensamma revisioner av sådana som vi bedömer som riskbranscher när det gäller arbetsvillkor, till exempel städ- och rivning.

Kräver ständig påminnelse
Humlegården har en egen uppförandekod sedan tidigare men kommer från årsskiftet att börja tillämpa Fastighetsägarnas gemensamma kod.

Rebecka Yrlid betonar att det är en lång process som kräver kontinuerlig uppföljning för att få uppförandekoden att sätta sig i den egna organisationen, till att börja med.

Olika betydelse i olika yrkesroller
– Det räcker inte bara med att lägga ut den på intranätet och tro att den fungerar. Vi har arbetat med frågan internt under lång tid, och lyfter ämnet regelbundet och diskuterar vad koden innebär för varje individ, beroende på vilken roll man har i företaget.

Stor förändring
Rebecka Yrlid har noterat en stor förändring under sina 20 år i branschen.

– Förr förutsatte stora beställare att de skulle få saker privat, kanske en ny kyl till landet. Sådant förekommer inte i dag, säger Rebecka Yrlid.

Text: Hans Hellberg

hans.hellberg@forvaltarforum.se

Läs mer om den nya uppförandekoden:
Gemensam kod för uppförande i branschen
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega