Vinnaren av ROT-priset 2019

Takkonstruktionen lyfts på plats. Foto: Melker Dahlstrand

Den utmanande renoveringen och omdaningen av Nationalmuseum har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2019.

Projektet är en av de största omdaningarna av ett statligt byggnadsminne i modern tid. Omfattningen och komplexiteten har krävt en hög närvaro på plats och tät kommunikation mellan beställare, entreprenörer, konsulter och hyresgästen.

Beställare: Statens fastighetsverk
Entreprenör: Skanska Sverige AB
Arkitekt: Wingårdhs/Wikerstål

ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

Bakre raden: Christina Lindén, Skanska; Robert Bergsten, Skanska; Per Hellman, Skanska; Josefin Larsson, Wingårdhs. Främre raden: Helena Thomann, Statens fastighetsverk; Fredrik Johansson, Skanska och Stefano Mangili, Wingårdhs. Foto: Lars Hallström

Balanserad renovering
Nationalmuseum har höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden både in- och utvändigt och ambitionen har varit att, utöver att uppdatera byggnaden till en fullt modern museifunktion, ta fram och stärka dess ursprungliga originalarkitektur.

Balansen mellan att värna ett 150 år gammalt byggnadsminne och att utveckla byggnaden för nya krav har varit en utmaning, de tekniska installationerna har i största mån placerats dolt i byggnaden.

Miljöanpassad byggnad
Nationalmuseum är nu miljöcertifierat med en beräknat minskad energiförbrukning trots högre klimatkrav och mer klimatiserad yta.

För att minska projektets långsiktiga miljöpåverkan har procentandelen avfall som lagts på deponi minimerats till 0,3 procent av byggavfallet.

Foto: Åke E:son Lindman

Juryns motivering
”Ombyggnaden av Nationalmuseum har ställts inför stora utmaningar. Dessa har man dock löst på ett förtjänstfullt sätt genom ett lyckat och tätt samarbete mellan beställare, projektörer och entreprenör, skriver juryn och tillägger:

”Med en klar gestaltningsidé har man åstadkommit helt nya rumssamband, utökade utställningsytor och utblickar mot omgivande stad. Där nya tillägg behövts har dessa med stor omsorg integrerats med det befintliga till en ny självklar helhet. Och de för ett museum nödvändiga klimatinstallationerna har man på ett elegant sätt implementerat i byggnadens ursprungsstruktur. Ibland till och med genom nya tekniska innovationer, och alltid med inställningen att ingen detalj är för obetydlig för att inte ägnas omtanke.

Slutresultatet visar upp en byggnad som andas kvalitet i samtliga dess delar och som uppgraderats till ett museum på hög internationell nivå. Ett museum som en lång tid framöver står redo att ta emot såväl fler besökare som utställningar i världsklass.”

Källa: Stockholms Byggmästareförening

 

Följ med på en rundtur i Nationalmuseum

Se alla tidigare vinnare av ROT-priset här

Föranmäl bidrag till ROT-priset 2020

Jury för ROT-priset 2019
Anna-Greta Leijon, ordförande, före detta Skansenchef
Jan Wejdmark, Newsec
Anders Larsson, Thetis AB
Timo Karasalo, GWSK Arkitekter AB och vinnare av ROT-priset 2018

 

Bli den första att kommentera "Vinnaren av ROT-priset 2019"

Lämna en kommentar