KOMPETENS & UTBILDNING
Partnertext från Aff

Vad gör det om de gör lite planerat underhåll också?

Aff ordnar den 24 maj ett frukostseminarium om skillnader mellan AB/ABT och ABFF och vad man bör ha i åtanke när man skriver avtal för denna typ av entreprenader.

Underhållsplanen, detta evighetsarbete. Först ska man identifiera och kostnadsbedöma alla åtgärder som fastigheten behöver, sedan ska man planera in dem i tid, handla upp dem och dessutom kontrollera utförandet.

Är du en förvaltare som har en leverantör som utför fastighetsdriften är sannolikheten stor att denne även utför visst planerat underhåll också. De har kunskap om fastigheten, de är på plats och det går smidigt. Samtidigt gäller det att hålla tungan rätt i munnen avtalsmässigt.

Det beror på!
Driftavtalet är förhoppningsvis baserat på Aff med ABFF i botten. Det är lämpligt för tjänsteentreprenader, det vill säga återkommande tjänster som upprätthåller en funktion. Men om leverantören nu ska byta ett ventilationsaggregat, räcker det om jag gör en tilläggsbeställning?

Svaret är som vanligt – ”det beror på”. I det här fallet beror det på vad beställningen innehåller.

Behövs klara gränser
För att avtala om projektarbeten så används normalt AB 04 eller ABT 06 som grund, och det ligger därför nära till hands att hänvisa till dessa i beställningen. Det är däremot så att regleringarna i dessa inte bara skiljer sig från de i ABFF, utan de går till och med emot varandra avseende vissa arbeten.

Därför behöver det då vara helt klart var gränsen för projektarbetet går, och därigenom gränsen för de olika regelverken.

Tilläggsregleringar
Så vill du dra nytta av ditt befintliga avtal finns det enklare sätt – ett fåtal tilläggsregleringar. Det man bör göra i de fallet är att fundera på vad i de andra regelverken som man behöver, och lägga till skrivningar om dessa. Med andra ord – komplettera sitt avtal med regleringar som täcker arbeten med planerat underhåll.

Om leverantören gör ett flertal projektarbeten som inte beställs med en tydlig beställning så gäller det att grundavtalet är täckande i sig. Annars kan kompletteringarna finnas i en enskild beställning. Typiska områden som kan komma ifråga för komplettering är garantier och försäkringsfrågor.

Frukostseminarium 24 maj
Inom Aff har vi sett att det finns ett behov av att styra upp detta, varför vi nu tar fram stöd i hur man kan skapa sitt avtal så att det även lämpar sig för arbeten med planerat underhåll.

Som ett led i detta startar vi med ett frukostseminarium fredag 24 maj där vi hör Pehr Jacobson resonera kring skillnader mellan AB/ABT och ABFF samt vad man bör ha i åtanke när man skriver avtal för denna typ av entreprenader. Pehr är entreprenadjurist med lång erfarenhet och medförfattare till ABFF, dessutom en mycket uppskattad föreläsare.

Råd och förslag
Senare under året kommer det också publiceras råd och förslag på hantering, tillgängliga för alla som är medlemmar i Aff eller användare av Aff Avtalssystem.

Läs mer och anmäl dig till frukostseminariet här

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega