Varför flyttar folk vid renovering?

– Det finns en diskussion om att folk tvingas flytta i samband med renovering på grund av högre hyror, men ingen har studerat om det verkligen är så, säger Paula Femenias. Foto: Kristin Lidell.

Få hyresgäster väljer att flytta på grund av en renovering men många tycker det är jobbigt att inte få mer exakta besked när en renovering ska börja och hur länge den ska pågå, visar en pilotstudie från Chalmers.

– Det finns en diskussion om att folk tvingas flytta i samband med renovering på grund av högre hyror, men ingen har studerat om det verkligen är så. Det vill vi ta reda på, säger Paula Femenias, forskare vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers tekniska högskola.

Tillsammans med CMB och de allmännyttiga Bostadsbolaget, Poseidon och Familjebostäder i Göteborg ska man studera flytt och kvarboenden i samband med ett 40-tal renoveringsprojekt de kommande två åren.

Oro för störning och högre hyra
Av de 34 hyresgäster som valt att flytta i pilotstudien är det bara i en fjärdedel av fallen som det finns ett samband med renoveringen

– Istället är det orsaker kopplat till familj, arbete och önskemål om en annan bostad som ligger bakom de flestas flytt. Endast i fem fall var renoveringen direkt avgörande för flytten. Två av dessa hade med befarade eller faktiska hyreshöjningar att göra och tre berodde på oro inför evakuering och störning i samband med renovering, säger Paula Femenias.

Efterlyser tydligare besked
– Många hyresgäster upplever det dock som jobbigt att inte kunna få mer exakta besked om när renoveringen kan börja och hur länge den ska pågå. Här har hyresvärdarna en möjlighet att förbättra information och kommunikation i samband med renovering. Samtidigt är det svårt att ge exakt information eftersom det finns krav på att hyresgästerna ska informeras ett par år i förväg.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Ladda ned och läs hela pilotstudien här

Bli den första att kommentera "Varför flyttar folk vid renovering?"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär