Skärpta straff för handel med svartkontrakt

sveriges bostadsrättsrapport

Nu skärps straffen för dem som olagligt handlar med hyreskontrakt. Det blir brottsligt även att köpa ett svartkontrakt och alla som försöker handlar med kontrakt kan förlora hyresrätten med omedelbar verkan.

Svarthandel med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning och uttag av överhyror av andrahandshyresgäster och inneboende är ett stort problem på hyresbostadsmarknaden.

För att motverka missbruket och få en bättre fungerande marknad har regeringen nu beslutat om en proposition med åtgärder mot handel med hyreskontrakt.

Morgan Johansson.

Koppling till organiserad brottslighet
Handeln med hyreskontrakt undergräver de grundläggande spelreglerna på hyresbostadsmarknaden och går i första hand ut över de bostadssökande som följer reglerna och inte betalar otillåtna ersättningar.

– Det finns också anledning att se allvarligt på kopplingarna mellan den illegala handeln och organiserad brottslighet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förlora rätten till lägenheten
För att motverka missbruket och för att få en bättre fungerande marknad föreslår regeringen bland annat att den som köper sitt hyreskontrakt ska kunna förlora hyresrätten med omedelbar verkan och även kunna dömas för brott.

Dessutom skärps straffen för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot otillåten ersättning. För att försvåra att hyreskontrakt överlåts mot otillåten ersättning inskränks även bytesrätten. Detta innebär bland annat hyresgästerna ska ha bott i sina lägenheter i minst ett år före bytet.

Stoppa överhyror
En rad ändringar föreslås även för andrahandsuthyrning av hyresrätter. En förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand och tar ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler och andra nyttigheter ska kunna förlora sitt kontrakt.

En hyresgäst som hyr ut sin lägenhet utan tillstånd ska inte längre få behålla sitt hyreskontrakt. Det ska även bli brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till överhyra.

Förslaget innebär också att gränsdragningen mellan en tillståndspliktig andrahandsupplåtelse och en upplåtelse till inneboende tydliggörs.

De nya reglerna föreslås träda i kraft i oktober i höst.

Källa: Regeringen

Ladda ned och läs propositionen ”Åtgärder mot handel med hyreskontrakt” här

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega