Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens
Partnertext från Newton

Svenska Hus höjer kompetensen hos fastighetsskötarna


Svenska Hus, Affärsområde Bostad Skåne, vill ge sina fastighetsskötare rätt förutsättningar för att de på ett bättre sätt ska kunna möta sina utmaningar.

Just nu genomför Newton en företagsanpassad utbildning för Svenska Hus Fastighetsskötare, Affärsområde Bostad Skåne. Syftet med utbildningssatsningen är att höja kompetensen hos fastighetsskötarna vilket i sin tur är en mycket viktig yrkesroll när det kommer till fastighetsförvaltning.

Michaela Lorich, Affärsområdeschef bostad på Svenska Hus berättar:

– Våra fastighetsskötares kompetensutveckling är mycket viktig. Vi vill satsa på våra medarbetare och ge dem en bred grund och en trygghet i sitt dagliga arbete och i mötet med våra hyresgäster. Detta tror vi bidrar till att våra fastighetsskötare kan möta sina utmaningar på ett bättre sätt ute på fältet och samtidigt öka vår kundservice.

Fastighetsskötare – en viktig yrkesroll
Att få ett helhetsgrepp kring fastighetsskötarens yrkesroll och vad de behöver ha med sig i det vardagliga arbetet är betydelsefullt.

Kompetensnivån behöver ständigt utvecklas för att praktiskt kunna hantera avvikelser hos hyresgästen utifrån gällande hyresjuridik och praxis.

Fastighetsskötaren behöver även vara mer medveten om sina möjligheter och ansvarsområden i sin profession inom Svenska Hus.

5 ämnesområden fördelat över flera utbildningstillfällen
Utbildningen innefattar fem olika ämnesområden:

  1. Fastighetsteknik
  2. Plan- och bygglagen/Boverkets byggregler
  3. Hyresjuridik
  4. Kommunikation och konflikthantering
  5. Arbetsmiljö

Samtliga områden är essentiella för en fastighetsskötare.

I utbildningen berörs exempelvis en djupare förståelse kring hur en byggnad är konstruerad och vilka regler som finns samt vetskapen om hyresvärdens och hyresgästens rättigheter och skyldigheter.

Den kommunikativa biten sätts även i fokus för att göra Fastighetsskötarna trygga i hur kommunikationen med hyresgästen bör se ut i förhållande till etik och moral samt Svenska Hus egna värderingar.

Likaså berörs arbetsmiljön ur ett vardagsperspektiv för att belysa vad som gäller vid arbete på stegar, ställningar, byte av glödlampor etc.

Vilka behov har ert företag?
Diskutera gärna era utmaningar och behov med Newtons utbildningsrådgivare för företag – Jonas Mileklint eller Maria Norrlander

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega