Boverket varnar för farliga hissar

Två små barn har på kort tid skadats sedan de fastnat mellan korgdörr och schaktdörr i äldre hissar när hissen startat. Boverket vädjar nu till fastighetsägare att avvärja risken för nya olyckor.

Olyckorna inträffade i november i fjol och i början av juni i år.

I båda fallen handlar det om äldre hissar där det finns ett litet mellanrum mellan korggrind och dörren till våningsplanet, tillräckligt stort för att ett litet barn ska få plats där. Huvudsakligen gäller det hissar som är tillverkade före 1955, men kan också vara problem med nyare hissar med vikdörr.

Ökad risk
– Om både korggrinden och schaktdörren är stängda kan hissen starta även om det står ett litet barn där emellan. Det är det som har hänt, säger Krister Svensson, handläggare på Boverket.

– På vissa av dessa hissar har man av tillgänglighetsskäl installerat automatiska dörröppnare, det innebär en större risk för att ett barn kan smita in.

Risken för olyckor upptäcktes redan på 1970-talet då flera fastighetsägare gjorde påbyggnader i form av snedplåtar på schaktdörrarna.

Vädjar till fastighetsägarna
Men dessa ger inte alltid tillräckligt skydd säger Krister Svensson som nu vädjar till alla fastighetsägare att kontrollera sina hissar och undanröja risken för olyckor.

– Det allra säkraste är att installera fotoceller som bevakar området, men man kan även tänka sig en låda som täcker hela dörren. Framförallt bör man i samband med besiktning be besiktningsorganet kontrollera om det finns någon säkerhetsrisk.

Inga tvingande krav
Konstruktionen uppfyller de krav som gällde då hissarna installerades och Boverket har därför ingen möjlighet att tvinga fastighetsägarna att åtgärda problemet.

– Men det ligger i fastighetsägarens eget intresse eftersom denne riskerar att bli skyldig om det inträffar en olycka, säger Krister Svensson.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega