Checklistorna som stoppar hyresfusket

Hur motverkar man otillåten andrahandsuthyrning och svarthandel vid lägenhetsbyten. Fastighetsägarnas checklistor hjälper dig.

Otillåten andrahandsuthyrning och svarthandel med hyreskontrakt är ett allvarligt samhällsproblem som ökar i takt med att bostadsbristen tilltar. Det skriver Fastighetsägarna som har tagit fram en ny checklista för att motverka otillåten andrahandsuthyrning.

Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige, är intervjuad på organisationens hemsida. Hon sitter med som expert i en statlig utredning som ska föreslå åtgärder för att minska otillåten andrahandsuthyrning och svarthandel.

Varför är det viktigt för Fastighetsägarna att arbeta med att minska otillåten andrahandsuthyrning och förhindra svarthandel?
– Det är stora samhällsproblem som leder till att hela hyresmarknaden fungerar dåligt. Fastighetsägarna arbetar aktivt för en väl fungerande bostadsmarknad. Det betyder bland annat att vi verkar för att fler förstahandskontrakt ska ut på den öppna marknaden. En otillåten andrahandsuthyrning leder till otrygghet och kan skapa osunda boendevillkor och ockerhyra för andrahandshyresgästen.

Marie Öhrström berättar vad Fastighetsägarna gör för att hjälpa fastighetsägare.
– Fastighetsägarna arbetar på olika sätt för att bistå branschen i arbetet med att motverka otillåten andrahandsuthyrning bland annat genom seminarier, kurser, informationsmaterial och mallavtal. Som komplement till den nya checklistan finns sedan tidigare även en checklista som kan användas vid misstanke om svarthandel vid lägenhetsbyten.

Varför har fastighetsägarna tagit fram checklistan?
– Många medlemmar vänder sig till oss för att få veta vad som gäller juridiskt, vilka skyldigheter och rättigheter man har som hyresvärd och hyresgäst samt för få råd och stöd vad man kan göra när det finns misstanke om otillåten andrahandsuthyrning. Checklistan ska kunna svara på dessa frågor samt kunna användas i arbetet med att minska den otillåten andrahandsuthyrning.

Hur ska man göra om man misstänker att otillåten andrahandsuthyrning sker?
– Som medlem i Fastighetsägarna kan man vid misstanke om otillåten andrahandsuthyrning vända sig till vår juristjour för hjälp och stöd i det enskilda fallet. Våra jurister har stor erfarenhet av att driva ärenden i hyresnämnden som rör otillåten andrahandsuthyrning.

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega