Bok om skolans nya rum

Nu kommer en ny bok från Skolhusgruppen och Arkus som heter Skolans nya rum – en antologi om samspelet mellan pedagogik och arkitektur.

I syfte att skapa bättre skolor behöver pedagoger, planerare, arkitekter, forskare, miljöpsykologer, förvaltare och skolhuvudmän mötas och utbyta erfarenheter.

I ”Skolans nya rum” har några av dessa experter samlats kring frågor som rör hur arkitektur kan stödja pedagogik och tillmötesgå barns och ungas behov.

Delta i samtal med skribenterna den 27 september kl. 14.30-17.30 i aulan på ArkDes Exercisplan 4, Skeppsholmen i Stockholm. Sista datum för anmälan 22 september.

Anmäl dig via e-post till info@arkus.se

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega