Stor besparingspotential med miljöstudier

En utvärdering av Energimyndighetens stöd för miljöstudier visar att företag som gjort en miljöstudie ser att det går att spara mer energi än förväntat.

Energimyndighetens utvärdering visar att företag som ansökt och gjort en miljöstudie har varit nöjda och fått bra genomförda studier med konkreta förslag på hur de ska gå vidare inför en investering i energieffektiva lösningar.

Trots att det tagit lite tid att få igång både handläggningen av ansökningarna och att få små och medelstora företag se nyttan med stödet finns det nu många goda resultat och intresset för stödet växer.

Sista ansökningsdatum
– Besparingspotentialen hos företagen har varit över förväntade nivåer och de flesta deltagande företag anger att de kommer att genomföra de investeringar som föreslås, säger Ingrid Sjöstrand tidigare projektledare Miljöstudier.

Miljöstudier går att söka fram till 30 november 2019 och vänder sig till företag som vill gå vidare med energiarbetet efter att gjort en energikartläggning. Det går att söka stöd med upp till 70 procent av kostnaden för studien.

Källa: Energimyndigheten

Läs mer om miljöstudier och hur du ansöker

Fakta om Miljöstudier
Miljöstudiers uppdrag har varit att främja en effektiv och miljövänlig energianvändning hos små och medelstora företag med hjälp av bra beslutsunderlag för investering i energieffektiva åtgärder. Stödet vänder sig till små och medelstora företag som redan gjort en energikartläggning. Genom stödet kan små företag med upp till 50 anställda få upp till 70 procent av kostnaden för själva miljöstudien och medelstora företag med 50-249 anställda kan få högst 60 procent. Stöden medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet.