Resan mot en ny plattform

Akademiska Hus ligger långt framme när det gäller att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att få ännu nöjdare hyresgäster. Innovationsledare Peter Karlsson ger några smakprov.

Akademiska Hus är hyresvärd för flertalet av landets universitet och högskolor. En huvuduppgift är att kunna erbjuda attraktiva lokaler för bästa möjliga undervisning.

– Vi lägger oss inte i den pedagogiska delen men vår uppgift är att skapa fysiska förutsättningar för att förbättra undervisning och lärande, säger Peter Karlsson.

Digitala tvillingar
Det görs bland annat genom så kallade digitala tvillingar, där bolaget genom att skanna sina befintliga byggnader digitalt får detaljerade svar på hur byggnaden används och utifrån det kan hjälpa hyresgästerna att använda lokalerna effektivare.

Satsar på coworking
Som allt fler fastighetsägare öppnar bolaget inom kort också sin första coworking-lokal där man också har anställt egna community managers.

– Coworking-satsningen är ett sätt för oss att hjälpa våra kunder att nå ut med sin forskning i kontakten med andra samhällsaktörer. För oss är det också ett spännande sätt att prova på att arbeta med flexibla hyresavtal, säger Peter Karlsson, som också utlovar lite grand om hur bolaget jobbar med VR-teknik och nyttjar sina ventilationssystem på spännande sätt.