LinkStep skapar tryggare bostadsområden

Invigningninsceremonin för LinkStep med Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden, Astrid Brissman, tillträdande styrelseordförande, Lotta Dahm, projektledare på LinkStep, och Jan Österlind, styrelseordförande.

Stångåstaden och Linköpings kommun länkar samman näringsliv med rätt kompetens för att få personer som står utanför arbetsmarknaden i jobb.

Förra våren presenterade Stångåstaden och Linköpings kommun en gemensam satsning för att få fler linköpingsbor i egenförsörjning. Nu är arbetet, som drivs under namnet LinkStep, igång och 45 personer är redan aktiva i projektet som deltagare.

LinkStep är ett projekt och en mötesplats som syftar till att fler personer som idag står utanför arbetsmarknaden ska nå egenförsörjning. Målet är att minst 50 personer per år ska nå egenförsörjning.

Unik möjlighet
– LinkStep går helt i linje med vårt arbete att utveckla Linköping. Att fler linköpingsbor kan försörja sig själva skapar i slutändan tryggare och trivsammare bostadsområden, något som vi på Stångåstaden jobbar hårt för, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Stångåstaden har med sitt breda kontaktnät, både inom näringslivet och i Linköpings bostadsområden, en unik möjlighet att matcha och länka samman näringslivet med rätt kompetens.

Coacher och matchning
Under hösten har en projektledare, Lotta Dahm, och två kompetenskoordinatorer rekryterats och en mötesplats har skapats i Ryd.

Redan nu har projektet fått in över 140 CV och 45 personer är redan aktiva i projektet som deltagare. Deltagarna har bland annat möjlighet att få ta del av coachning, föreläsningar, workshops, speedmatchning och andra aktiviteter.

– Det finns mycket kompetens i Linköping som inte kommer till nytta och samtidigt finns det en stor kompetensbrist i näringslivet. LinkStep hjälper till att matcha och länka ihop dessa två delar, säger Lotta Dahm, projektledare för LinkStep.

Källa: Stångåstaden

 

För ytterligare information

Fredrik Törnqvist
Vd Stångåstaden
072-254 30 52

Lotta Dahm
Projektledare LinkStep
013-208714

Snabbfakta om Stångåstaden
AB Stångåstaden är det kommunägda bostadsföretaget i Linköping. Koncernen äger och förvaltar cirka 18 300 lägenheter, varav cirka 4 200 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns ca 100 bostäder av speciell kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Kulturfastigheter AB. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. AB Stångåstaden har ambitionen att vara det självklara valet för alla som vill bygga sin livsmiljö i Linköping.