Vad stör mest på möten?

HSB GöteborgHSB Göteborg har frågat 500 svenskar i bostadsrätt vad de irriterar sig på mest i möten. Här är listan på de topp 10 beteenden som irriterar mest.

Avbryter du dina kollegor? Kikar du på mobilen i smyg på idrottsklubbens årsmöte? Glömde du läsa underlaget? I sådant fall kan du vara en riktig mötesmarodör.

I HSB Göteborgs färska undersökning Framtidens Engagemang utforskas västsvenskarnas inställning till föreningslivet och engagemang. I undersökningen har de 500 deltagarna fått lista vad som stör dem i möten.

Topplistan: det stör vi oss på i möten

1. Brist på resultat

Möten som inte leder någon vart är den främsta källan till irritation. 45 procent stör sig på att sitta i möten som inte resulterar i något konkret.

2. Sena mötesdeltagare

Det ursäktande sms:et om att du är försenad lär inte falla i god jord. 40 procent irriterar sig på folk som inte kommer i tid till mötet.

3. Oklar agenda

Varför träffas vi? Går den frågan inte att besvara lär det skapa irritation. 39 procent stör sig på när mötet saknar tydligt syfte.

4. För långa möten

Håll span på klockan. 38% stör sig på när mötet drar ut på tiden.

5. Mobiltittande

Scrollar du i mötet? Det är nog inte särskilt populärt. 36 procent stör sig på folk som tittar på sin mobil under mötet.

6. Att bli avbruten

Minns du skolans handuppräckning? Ingen dålig idé, faktiskt. 31 procent stör sig nämligen på mötesdeltagare som avbryter andra talare.

7. Förseningar

Se till att mötet börjar i tid, om du vill undvika irriterade mötesdeltagare. 29 procent stör sig när mötet inte startar i tid.

8. Osakliga diskussioner

Att hålla sig till dagordningen är en god idé. 21 procent stör sig på att agendan inte följs.

9. Folk som går tidigare

Smiter du i förväg? Det kan vara en dålig idé. 18 procent stör sig på folk som går innan mötet är klart.

10. Tysta mötesdeltagare

Att tiga är inte guld. 18 procent stör sig på folk som inte är aktiva i mötet, utan som istället sitter tysta.

Källa: HSB Göteborg

Om undersökningen: Framtidens Engagemang
Undersökningen genomfördes under november och december 2017 av Norstat på uppdrag av HSB Göteborg, bland 500 bostadsrättshavare i Norstats online-panel. De tillfrågade är över 18 år och bor eller har bott i bostadsrätt under de senaste tio åren.