Hur hanterar du svåra samtal?

Oavsett om du arbetar inom fastighet, teknik eller underhåll finns det svåra samtal. I dag bygger vårt arbete mycket på goda relationer både med kollegor, leverantörer och våra hyresgäster.

Ett svårt samtal kan vara att behöva säga upp en person, störande beteenden hos hyresgäster, att medarbetare underpresterar eller att någon i företaget ska ta en ny roll och förstå vad som krävs för den.

Det är du som chef, ledare eller initiativtagare till det svåra samtalet som också bär ansvaret för att mötet sker strukturerat och professionellt.

Hur lyckas man?
Genom att ha rätt bemötande, retorik och konflikthantering kan du göra samtalet till ett samtal som lättar på tryck och som fokuserar mer på den konstruktiva lösningen som blir bäst för alla parter.

Lexicon erbjuder en kurs där vi förutom att varva teori och praktik i svåra samtal och konflikthantering även använder oss av en skådespelare som spelar motparten i det svåra samtalet.

Struktur och förberedelse
Vi använder autentiska situationer som är hämtade från företagets vardag och utgår även från dig som deltagare och dina egna erfarenheter där vi bygger mycket på den personlig feedbacken för att nå bästa resultat.

Struktur och förberedelse är nyckeln till framgång i det svåra samtalet.

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens