Så minskar du elnotan – på kort och lång sikt

Elpriserna är rekordhöga i Sverige för tillfället. Vad kan du som fastighetsägare göra för att mildra chocken när elräkningen kommer? Agera både på kort och lång sikt, råder Fastighetsägarnas Rikard Silverfur.

Låg vindkraftsproduktion, tillfällig isläggning på de större älvarna i norr, höga bränslepriser i Europa samt högre efterfrågan på el har sammantaget bidragit till de höga elpriserna i Sverige på senare tid, enligt Vattenfall.

Vad kan du som fastighetsägare och förvaltare göra för att minska elnotan, här och nu? Fastighetsägarnas hållbarhetschef Rikard Silverfur ger råden att se över pumpar, fläktar, hissar, tvättmaskiner, belysning och belysningsstyrning i fastigheten, för att få ner elanvändningen.

Dessutom kan det vara på sin plats att upplysa boende och hyresgäster om att de kan minska sin elförbrukning genom att se över det egna nyttjandet av energislukande utrustning.

Effektstrategi avgör elräkningen
Rikard Silverfur säger att det även gäller att tänka långsiktigt.
– Ofta är det effekten som avgör hur stor elräkningen blir. Vi ser flera bra initiativ från fastighetsägare, för att hitta effektstrategier.

Han tipsar om Castellums effektstrategi som bolaget har tagit fram tillsammans med fem svenska energibolag.

Den går i korthet ut på att beskriva vilka steg en fastighetsägare behöver ta för att inte bara minska belastningen på elsystemet utan också bli en viktig del av lösningen på effektbristen. Bland punkterna finns bland annat:

  • Se över val av energikälla för uppvärmning och kyla
  • Utför möjliga abonnemangssänkningar
  • Satsa på energi- och effekteffektivisering
  • Digitalisera system
  • Installera ett styrsystem och energilager som tillgängliggör flexibilitet
  • Implementera ett styrsystem över fastighetsgränserna
  • Installera solelproduktion
  • Främja kollektiva värme- och kyllösningar
  • Ha en aktiv roll i lokala energigemenskaper

Dela el – möjligt från 1 januari
I linje med de två sista punkterna berättar Rikard Silverfur att det från och med 1 januari 2022 blir möjligt att bygga lågspänningsnät för delning av energi mellan byggnader, i lokala nät. Det blir med andra ord tillåtet att till exempel anlägga en solcellsanläggning på en fastighet för att överföra el till en annan.

– Det är mycket glädjande och kommer ge stora möjligheter för fastighetsägare att producera egen el och dela den mellan fastigheter. Då minskar behovet av att köpa el utifrån.

Lägligt nog kommer Fastighetsägarna, tillsammans med ÖBO, Ferroamp, Svensk Solenergi och Riksbyggen, att ordna ett webbinarium den 13 januari, om delning av el för fastighetsägare. Webbinariet kommer att ta upp hur man hanterar skatt och moms samt hur man som fastighetsägare går tillväga, rent praktiskt, för att dela el.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Webbinarium om delad el

Webbinariet som anordnas av Fastighetsägarna, ÖBO, Ferroamp, Svensk Solenergi och Riksbyggen hålls 13 januari 2022. Det är gratis och du kan anmäla dig här.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega