Branschen behöver 30 000 nya medarbetare

Fastighetsbranschen kan behöva rekrytera 30 000 nya medarbetare de närmaste tio åren. Den slutsatsen drar en analys från Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Den kompetensbehovsenkät som Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (Fastun) genomförde under andra hälften av 2017 visade på ett behov av att rekrytera cirka 15 000 medarbetare på tio års sikt.

I den nya analysen skriver Fastun att branschens behov antagligen är dubbelt så stort med tanke på att analyserna bara mäter behovet av fem yrkesroller: fastighetsförvaltare, fastighetstekniker, fastighetsingenjörer, fastighetsskötare och fastighetsvärdar.

Analysen räknar upp en rad omvärldsfaktorer som kan påverka branschens rekryteringsbehov på fem års sikt.

Snabba förändringar
Först konstateras att branschen är ganska stabil eftersom befintliga fastigheter måste förvaltas oavsett konjunktur.

Sveriges klimatmål och digitaliseringen kommer att öka behovet av high-tech-kunniga fastighetsingenjörer med kompetens inom styr- och reglerteknik och automation.

Branschens utveckling mot ett ökat kund- och serviceperspektiv innebär att behovet av medarbetare med olika kulturell kompetens ökar.

De stora pensionsavgångarna i de fem yrkesgrupperna är också en faktor som innebär att rekryteringsbehovet kommer att vara stort framöver.

Fler vill bli förvaltare
Analysen visar att antalet utbildningsplatser inte motsvarar behovet för de berörda yrkesgrupperna. Å andra sidan har det funnits fler platser än sökande under senare år.

Den positiva nyheten är att antalet sökande ökar mycket till utbildningar för fastighetsförvaltare och tekniska förvaltare, enligt en enkät till utbildningssamordnare i våras.

Det är också något fler sökande till utbildningarna för fastighetstekniker.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega