Brist på kyltekniker under värmeböljan

Sommarens värmebölja har lett till kraftigt höjda temperaturer inomhus och många samhällsviktiga verksamheter har drabbats hårt. Sjukhus, vårdinrättningar, serverhallar och livsmedelshanteringen är några av de områden som fått uppleva det.

– Vi har all anledning att tro att det kommer påverka hur man dimensionerar och konstruerar kylanläggningar framöver, säger Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Han ser dock ett stort hot i bristen på kyl- och värmepumpstekniker.

Redan idag är kyl- och värmepumpstekniker ett bristyrke där det saknas cirka 750 personer och ytterligare 500 skulle kunna anställas årligen framöver. Detta är dels ett hinder för företagens tillväxt, dels ett hot mot upprätthållandet av kritiska samhällsfunktioner.

Källa: Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär