Ombyggnadsinvesteringar tar fart

Analysföretaget Industrifakta räknar i sin senaste konjunkturrapport med att husbyggnadsinvesteringarna nådde sin topp under 2017 och att en svag nedgång nu har tagit sin början.

Medan nybyggandet troligen faller med närmare 10 procent de kommande tre åren väntas ombyggnadsaktiviteten öka med nästan lika mycket.

Enligt Industrifaktas analysansvarige Jens Linderoth har nybyggnadsinvesteringarnas nedgång en tydlig koppling till en allmän försvagning av konjunkturen. Samtidigt finns det flera faktorer som kan gynna ombyggnadsaktiviteten inom bostäder och lokaler framöver.

– Dels vet vi att många bostadsbolag har tvingats att skjuta fram renoveringar på grund av bristen på resurser, dels tror vi att lokalanpassningar inom både kontor och detaljhandel kan öka med hänsyn till nya krav och arbetssätt genom till exempel digitalisering och den växande e-handeln, säger Jens Linderoth. Samtidigt driver e-handeln en hel del nyinvesteringar i form av distributionsbyggnader och lager.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/webvol9/nl/z9a2ws8bxs1aj5a/forvaltarforum.se/public_html/wp-content/themes/mh_newsdesk_child/content-related.php on line 3