Ny vatten- och värmedebitering i Helsingborg

Helsingborgshem vill öka kundnöjdheten och minska sin miljöpåverkan genom att förändra hur bolaget tar betalt för värme och vatten.

Idag har Helsingborgshem individuell mätning och debitering (IMD) av värme och vatten i cirka 60 procent av sitt bostadsbestånd.

Ambitionen med IMD har varit att göra det möjligt för hyresgästen att själv välja sin inomhustemperatur och kunna påverka sin månadskostnad, men också att skapa incitament för hyresgästen att sänka inomhustemperaturen och använda mindre vatten för att på så sätt bidra till en minskad miljöpåverkan.

Förändrar modellen
Efter en kundenkät med fokus på värmedebitering, ett pilotprojekt kring vattendebitering och en intern energiförbrukningsanalys är slutsatsen att dagens betalningsmodeller varken gör kunderna nöjdare eller minskar den totala energiåtgången.

Helsingborgshem inleder därför förhandlingar med Hyresgästföreningen om att sluta ta betalt för värme och att istället för att ta betalt för vatten via fasta potter ta betalt från första droppen.

– Våra kunder är inte nöjda med systemet och när vi dessutom ser att vi förbrukar mer energi med det nuvarande systemet så känns det naturligt att förändra betalningsmodellen”, säger Johan Clementz, Fastighetsteknisk chef på Helsingborgshem.

Ska ge två fördelar
Bostadssektorn står för en stor del av den totala energiförbrukningen i Sverige och genom att återgå till centralt styrd värmereglering i samtliga lägenheter, med 21 grader som riktlinje, förväntar sig Helsingborgshem en positiv miljöpåverkan och nöjdare hyresgäster.

På motsvarande vis är förhoppningen att genom att ändra betalningsmodellen för vatten så skapas en tydligare koppling mellan förbrukning och kostnad.

– Vi hoppas att den nya debiteringsmodellen av vatten ska öka incitamentet för våra hyresgäster att minska sin vattenförbrukning och bidra till ett mer hållbart boende”, avslutar Johan Clementz.

Helsingborgshem fortsätter mäta temperaturen i respektive lägenhet för att bli bättre på att reglera, anpassa och utveckla inomhusklimatet och på så vis optimera energiförbrukningen ytterligare.

Källa: Helsingborgshem

Vid frågor, kontakta Johan Clementz fastighetsteknisk chef, 042-20 82 15

Snabbfakta om Helsingborgshem

  • Helsingborgshem är ett bostadsföretag med cirka 12 000 hyreslägenheter i över 30 bostadsområden.
  • Bolaget ägs av Helsingborgs stad och har femte helsingborgare som hyresgäst.
  • Helsingborgshem har cirka 200 anställda.
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega