Belok och BeBo får bra betyg av medlemmarna

belok bebo

Belok och BeBo når upp till Energimyndighetens mål. Det visar en ny förstudie som genomförts av analysföretaget Copenhagen Economics.

Copenhagen Economics förstudie, som beställts av Energimyndigheten, utvärderar måluppfyllelsen för tre olika delmål:

  • Ge fastighetsägare som är – och inte är medlemmar i ett innovationskluster, bättre beslutsunderlag inför investeringsbeslut gällande energieffektiva åtgärder.
  • Fungera som en mötesplats mellan företag, myndigheter och akademin.
  • Påskynda utvecklingen av nya energieffektivare tekniker, produkter, metoder och system utifrån medlemmarnas behov.

Bidrar till bättre beslut
Studien innefattade intervjuer och enkäter, där flera av medlemsföretagen har varit med och bidragit i undersökningen.

I båda organisationerna anser medlemmarna att Belok och Bebo bidrar till både förbättrat beslutsunderlag för att göra energieffektiva investeringsval vid större renoveringar och ombyggnader, skapandet av nya kontakter samt påskyndar utveckling av nya tekniker och metoder för energieffektiva lösningar.

Nytänkande efterfrågas
Intervjusvaren visar också att innovationsklustrens aktiviteter ger möjlighet till uppskattade informations- och erfarenhetsutbyten vilket anses vara en av de största fördelarna.

För kommande arbeten efterfrågar medlemmarna mer nytänkande och fler projekt inom outvecklade områden.

Källa: Belok