Hemsö satsar 30 miljoner på utveckling av skolgårdar

Hemsö satsar 30 miljoner på Skolgårdslyftet som ska höja kvaliteten på utemiljön för samtliga förskole- och skolgårdar i beståndet.

Målsättningen är att utveckla skolgårdarna enligt den rådande forskningen om kvalitativa utemiljöer. Hemsö äger i dag cirka 80 förskolor och skolor i Sverige.

Den miljöpsykologiska forskningen har resulterat i en slutsats om att det finns åtta karaktärer i utemiljön som talar till grundläggande behov som vi människor har av aktivering respektive vila.

Bra skolgårdar gynnar inlärningen
Forskningen visar att gröna och variationsrika skolgårdar gynnar barn och ungas inlärning samt deras sociala och fysiska utveckling.

– Skolgårdslyftet är en satsning som syftar till att höja kvaliteten i hela det befintliga beståndet av förskole- och skolgårdar. Det är ett sätt för oss som fastighetsägare att ta vårt samhällsansvar och bidra till ökad social hållbarhet, säger Nils Styf, vd på Hemsö.

Mall för gröna kvaliteter
Arbetet påbörjades under 2017 med en kartläggning av 13 skolor och förskolor i Nacka kommun enligt en särskild mall som omfattar viktiga gröna kvaliteter. Detta har resulterat i ett pågående åtgärdsprogram. En genomgång av samtliga skolor och förskolor i beståndet har även genomförts.

– Hållbar utveckling är centralt på Hemsö och vi är stolta över att kunna göra denna investering som gynnar våra barn och ungdomar. Satsningen utgör en viktig del i att skapa en väl fungerande lärandemiljö och även en sund arbetsplats för lärare och övrig personal. Även nya produktionsprojekt inkluderas i arbetet, säger Nils Styf.

Varierande karaktär
De allra äldsta skolorna har ett ursprungligt byggår kring år 1900 och de nyaste färdigställs just nu. Historiskt sett har samhället prioriterat skolornas utemiljöer olika. Skolgårdarnas kvalitet och storlek är därför av varierande karaktär.

Parallellt med satsningen Skolgårdslyftet deltar Hemsö tillsammans med flera andra aktörer i ett forskningsprojekt om restorativa arbetsplatser som drivs av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Detta arbete ligger även till grund för åtgärderna som kommer att genomföras i Skolgårdslyftet.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega