Plåtpriset 2018 till White

Plåtpriset 2018 tilldelas White arkitekter för Humanistiska Teatern i Uppsala. Juryn imponerades bland annat av den utsmyckade fasaden som berättar om både innehåll och platsens historia.

Priset delas ut av Plåt-seminariet, ett samarbete mellan några av plåtbranschens ledande företag.

Plåtpriset tilldelas en svensk arkitektbyrå som under året visat upp ett projekt där plåtfasadens möjligheter har tillvaratagits och maximerats utifrån aspekterna form, funktion, innovation och miljö.

Fakta om Humanistiska Teatern

Arkitekt: White arkitekter
Hyresgäst: Uppsala universitet
Byggherre: Akademiska Hus
Entreprenör: NCC Construction Sverige
Metallfasad: Perforerad, guldlackerad aluminium
Plåtslagare: LW AB