Stena satsar på unga ledare

 

Stena Fastigheter fortsätter sitt ledarskapsprogram för unga hyresgäster i tre skånska städer. Nytt för i år är coachning via nätet.

För andra året ska 20 ungdomar gå programmet Framtidens ledare under ledning av Philip Diab, kickass-coach, även känd från TV-programmet Lyxfällan.

– För att gå det här programmet bör man vara sugen på att lära sig mer om sig själv, vilja vägleda andra och skapa sig ett helt nytt nätverk. Det ska bli inspirerande att få arbeta med en ny grupp individer, säger Philip Diab.

Förändra Sverige
Programmet har tagits fram av Stena Fastigheter Malmö. Det har omnämnts i boken ”100 sociala innovationer som kan förändra Sverige” och fick fina vitsord från deltagarna i fjol.

– Tack vare programmet valde jag att testa nya saker som jag inte hade tänkt på annars. Jag sökte mig till grundmilitärutbildningen, säger Peter Berglund deltagare under 2017.

Programmet riktar sig till unga i åldrarna 18–29 år som bor i Stena Fastigheters lägenheter i Malmö, Lund och Landskrona.

Gratis träning
Ledarskapsträningen är gratis och pågår under sex månader. Programmet bygger på coachning och utgår från ungdomarnas egna utmaningar och verklighet.

Deltagarna möter coachen Philip Diab i grupp regelbundet under ett halvår.

Nytt för i år är att ungdomarna också får coachning i datorn via nätet. Denna idé föddes efter genomförandet av den första utbildningen 2017.

Hitta talanger
Antagning till programmet sker efter en kortare intervju som bokas på ett informationsmöte under februari eller genom att ringa Stena Fastigheter Malmö.

I början av mars börjar ledarskapsutvecklingen i Malmö.

– Vi vill möjliggöra för personer från olika områden att växa och skapa nätverk för framtiden. Vi vill utveckla Malmö och samtidigt hitta framtidens talanger, säger Anna Haraldsson Jensen, relationsförvaltare på Stena Fastigheter Malmö.

 

Se filmen om Framtidens ledare