”Våra besiktningsmän är alla före detta poliser”

… Jens Olsson, vd på Svensk Trygghetscertifiering som är ny partner till Förvaltarforum.

Varför blir ni partner till Förvaltarforum?

– Vi ser att det är många duktiga bostadsbolag som är med och då tror vi att det är en bra plattform att synas på och visa upp vad vi kan erbjuda.

Vad hoppas ni få ut av partnerskapet?

– Vi är ett litet bolag i fastighetsbranschen. Detta blir ett sätt att komma ut med vår erfarenhet och kunskap.

Vad kan ni erbjuda era kunder?

– Vi jobbar med trygghetsfrågor och hjälper till med trygghetsbesiktning, certifieringar och föreläsningar om brottsförebyggande arbete. Dessutom arbetar vi som projektledare och hjälper till i olika byggfaser och vid nybyggnation.

– Vi kan hjälpa till med allt från besiktning och åtgärder till certifiering.

– Våra besiktningar ligger till grund för att man som fastighetsbolag ska beställa rätt åtgärder för att förhindra brott och därmed öka tryggheten.

Vilka kunder söker sig till er?

– Vi jobbar mycket med större, kommunala fastighetsbolag och även kooperativa SKB. Vi jobbar även åt några börsbolag, men som vi hoppas ska bli fler.

Varför behövs certifiering av trygghet?

– Certifieringen är en kvalitetsstämpel att det är en bra fastighet. Som fastighetsbolag vill man ha en stämpel på huset som visar att man har tänkt till och skapat en bättre och tryggare fastighet. Dessutom bidrar en certifiering till ökat fstighetsvärde.

– Man kan vara stolt som fastighetsägare att man har byggt bort problemen och följden är att man får hyresgäster som är mer trygga.

Vad är det mest spännande som händer hos er just nu?

– Vi är ett litet bolag som växer. Jag började som vd i bolaget efter semestern. Vi har även anställt en ny projektledare som kommer under hösten.

– Våra besiktningsmän är alla före detta poliser som tidigare har jobbat med trygghet och brottsförebyggande arbete hos Polisen och nu har de tagit den kunskapen in till oss. De ser över, provar och försöker bryta sig in i dörrar.

Vilka utmaningar står ni inför?

– Vår utmaning är att få fastighetsbolagen att förstå och inse vilken nytta detta gör. Man tänker att man behöver fler poliser, mer övervakning och kameror. Vi tror på att du som fastighetsägare kan stoppa till exempel inbrott från början, genom att göra bättre förråd och sätta in säkrare dörrar. Mycket av det brottsförebyggande arbetet handlar om bättre förvaltning och underhåll.

– Tillfället gör tjuven. Tar man bort tillfället får man färre problem.

Vilka är dina bästa råd för att få en tryggare boendemiljö i sitt bestånd?

– Man kan bygga bort många problem i hyreshus och bostadsområden med rätt åtgärder och praktiska åtgärder. Det stoppar inte all kriminalitet men man gör det svårare och tar bort mängden. Och om mängden försvinner, blir folk tryggare.

– Till exempel kan man förhindra brott genom att sätta in säkrare dörrar i källarförråd eller öppna upp miljön utanför husen så att det inte finns ställen som förövare kan gömma sig på. Och så kan man installera bättre belysning så att fler kan se vad som händer.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega