Här är branschfrågorna som den nya regeringen ska enas om

Valet är avgjort och vi får nu en högerregering. Björn Reimers har tittat på vad de olika partierna har sagt i frågor som rör vår bransch. Nu ska de enas och ta gemensamma beslut om bostadsbrist, integration och kriminalitet. Lycka till, önskar Björn.

Fastighetsfrågor har definitivt inte varit de hetaste frågorna under valdebatterna 2022. Det gäller samtliga partier. Inget man vinner röster på tydligen. Ändå är boende något som gäller i stort sett samtliga röstberättigade. Det råder ju dessutom bostadsbrist i de flesta kommuner i vårt avlånga land.

Efter att ha kikat igenom samtliga åtta riksdagspartiers valplattformar kan man kort konstatera att det går en ganska klar skiljelinje mellan blått och rödgrönt. Så jag kan tänka mig att många i branschen har varit spända på vilket av de båda blocken som får bilda regering.

Nu har vi ett resultat och det blir det blå laget med Moderaternas Ulf Kristersson i förarsätet som tar över, uppbackad av KD, SD och L.

Kommer det då att ha någon inverkan på fastighetsfrågor och bostadspolitik de närmsta fyra åren? Kommer det att skilja något från tidigare förd politik? Efter att ha synat samtliga de fyras olika uttalanden och debattartiklar så kommer här några exempel:

Bostadsbristen
Moderaterna vill förenkla reglerna för bostadsbyggandet. Man vill slopa stödet till hyresrättsbyggande samtidigt som man ser nödvändigheten i att snabbt öka takten på byggandet.

Man vill också avskaffa strandskyddet och göra det enklare att bygga på landsbygden vilket också SD har med i sitt program. Man konstaterar att fler småhus skulle lösa bostadsproblematiken och man tror folk vill äga sitt boende, något som även Kristdemokraterna stämmer in i.

Sverigedemokraterna har dock en lite mer egen syn på vissa delar gällande bostadspolitiken. Jag citerar ur en debattartikel, skriven av partiets Mikael Eskilandersson och Martin Kinnunen, publicerad på webbplatsen bostadspolitik.se i augusti i år:

“Samtidigt ser vi i Sverigedemokraterna till långsiktighet, ansvarstagande och respekt för det som tidigare generationer byggt upp och att vi på ett förvaltande sätt ska föra detta vidare till kommande generationer. Vi driver en tydlig återvandringspolitik, samtidigt som vi är positiva till en rimlig bostadsutveckling, där fler upplåtelseformer behöver stödjas och den allt större efterfrågan på småhus mötas upp. Här behöver hänsyn tas till rimlighet i exploatering, hur områden planeras och gestaltning bör bygga på tradition”.

Som jag förstår det är det lika viktigt att tömma bostäder via det man kallar “återvandring” som att bygga röda stugor med vita knutar i någorlunda rimlig form.

Integration
Liberalerna har ett stort och ambitiöst projekt de kallar “Förortslyftet” som syftar till att “rensa upp” i det vi kallar utsatta områden så att den dryga halvmiljon som idag bor i dessa förorter ska känna sig trygga. Även i detta fall pratas om eget ägande av radhus och bostadsrätter och man kallar det en hållbar social bostadspolitik.

Ambitionen är att detta ska vara genomfört till 2030. Mycket av detta rimmar säkert bra med de övriga tre partiernas tankar även om de uttrycker det på annat sätt.

Kriminalitet
En annan viktig fråga inom fastighets- och byggbranschen är problemen med kriminalitet inom just byggsektorn. Skatteverket har varnat för en eskalerande utveckling samtidigt som man är bakbunden av sekretesslagstiftningen, en lagstiftning som i huvudsak är till för att värna våra medborgares integritet. Något som bland annat Moderaterna flaggat för måste lösas. Johan Forsell som är moderat talesperson i kriminalfrågor menar att lagen måste ses över men säger också att brottsbekämpande myndigheter måste få bättre resurser att kunna agera och upprätthålla den lagstiftning som finns nu.

Omvärldsfaktorer
Oavsett vad som nu sagts och vad som står i de olika partiernas valplattformar så ska fyra partier nu samsas och sannolikt kommer det att behöva kompromissas. Samtidigt ser det dock ut som att den nya regeringsplattformen är hyggligt överens om mycket gällande våra branscher.

Vad de har att ta hänsyn till och som kommer att bli tufft är vår omvärld. Vi har ett krig i vår närhet som påverkar oss kraftigt med en eskalerande inflation, dyrare priser på det mesta, inte minst byggnadsmaterial.

Hur kommer det att bli med miljöproblematiken på Gotland gällande betongframställning? Kommer inflation, räntehöjningar och stundande lågkonjunktur att skapa arbetslöshet? Har kommunerna resurser att lösa boendekriserna på de orter som nu står inför stora satsningar inom grön industri?

Det finns många frågor att lösa för den nya regeringen, den saken är klar. Jag kan inte säga att jag är avundsjuk på de som ska axla allt detta. De har nu fyra år på sig att lyckas och jag kan inte annat är just önska lycka till.

Björn Reimers
Frilansjournalist och senior adviser på Real Fastighetssystem.

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega