Rekordlågt antal outhyrda lägenheter

Knappt 19 000 hyreslägenheter stod outhyrda i Sverige i september 2017. Det är det lägsta antalet outhyrda lägenheter sedan mars 1990, skriver Statistiska Centralbyrån (SCB).

De outhyrda lägenheterna utgjorde 1,3 procent av de cirka 1,5 miljoner hyreslägenheter som ingår i undersökningen.

De flesta lägenheterna stod dessutom tomma på grund av ombyggnad eller renovering – bara en tredjedel var tillgängliga för omedelbar uthyrning.

Läs mer på SCB