Digitalisering är ett måste – för minskat klimatavtryck och ökat fastighetsvärde

Newsec bjöd nyligen in en fyrhövdad panel till ett webinarium för att diskutera hur ny teknik kan bidra till förbättrad hållbarhet och lönsamhet inom fastighetsbranschen. Artificiell intelligens är en väg att gå men bör ha ett etiskt filter, enligt en av panelmedlemmarna.

Bygg- och fastighetsbranschen står för hälften av världens tillgångar, 40 procent av jordens energikonsumtion och 30 procent av CO2-utsläppen, enligt webinariets moderator Anna Franskén Starrin. Energioptimering och effektivitet, tillgång till data och effektiv drift av fastigheter och infrastruktur kan därför vara en avgörande faktor för att minska klimatavtrycket.

Under de senaste åren har digitaliseringen kraftigt bidragit till förändring och kommersiella fastigheter omvandlas alltmer till tekniska centraler. Samtidigt har hållbarhet blivit en hygienfaktor som idag har blivit en viktig värdedrivande kraft i fastighetsbranschen. Branschen står inför ett paradigmskifte där digitalisering och AI – artificiell intelligens – är viktiga verktyg att arbeta med.

Så hur påverkar detta branschen? De fyra paneldeltagarna inledde seminariet genom att ge sina synpunkter utifrån sina respektive perspektiv:

Nils Styf, vd, Hemsö Fastighet AB

– För nya byggnader finns mycket att göra gällande hållbarhet när vi planerar och konstruerar dem. Men vi bör fokusera mer på befintliga byggnader som är den större delen av alla fastigheter. Vi tänker på energianvändning och förvaltningskostnader för att arbeta hållbart. Men vi måste även tänka på att utnyttja våra byggnader mer effektivt. Den mest miljövänliga byggnaden är den som inte behöver byggas – så hur kan vi använda våra fastigheter bättre idag?

– Gällande taxonomi och miljöcertifieringar av byggnader så är det viktigt att göra saker som verkligen betyder något. Det finns för mycket green-washing i branschen, man måste göra kvalitativt arbete och inte bara kryssa i rutor.

Susanne Eickermann-Riepe, styrelseledamot av RICS Germany, Royal Institution of Chartered Surveyors är en internationell organisation som representerar över 130 000 fastighetsexperter runt om i världen.

– Fastigheter utan digitalisering kommer att vara förlorare. Styrning av fastigheter är viktigt för att bygga förtroende för det egna företaget i branschen. Siffror som kommer fram via sensorer i våra byggnader ska organiseras väl för att ge trovärdiga mätetal till investerare. De litar på siffror som baseras på digitala fakta. Det är en av de viktigaste pelarna för ett hållbart företag.

Björn Lindeborg, vd, Newsec, förvaltning av fastighetstillgångar.

– Tänk över vad som behöver mätas, mät inte bara för sakens skull. Ha flera sensorer i era byggnader, använd dem smart och stäng ner system när de inte används. Som fastighetsägare måste man se över hyreskontrakt som går åt fel hål, som inte hjälper till att nå hållbarhetsmålen. Hyresgäster, ägare och förvaltare måste sitta på samma sida av bordet för att hitta gemensamma mål och lösningar – och det snabbt!

Anna Felländer, medgrundare till AI Sustainability Center

– Genom ett forskningsprojekt har vi kommit fram till att AI är en möjliggörare för att nå FN:s klimatmål. Av 169 uppsatta mål kan AI användas vid 134 av dem för att nå målen.

– AI är en stark kraft som kommer att öka produktivitet och hållbarhet men det bör även innehålla ett etiskt filter, som ser över ekonomisk ojämlikhet, diskriminering och värnar privatlivet.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

 

Webinariet ”Digitalization – a game changer” hölls på engelska den 2 juni 2021 och kan ses om du klickar på översta bilden i artikeln eller här: Digitalization | Newsec

 

 

Bli den första att kommentera "Digitalisering är ett måste – för minskat klimatavtryck och ökat fastighetsvärde"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega