Så klarar du jobbet som chef

Döm inte dig själv, var din egen bästa kompis och lyssna på signaler från din kropp. Det är nycklarna för att orka i längden, skriver chef i en artikel om ny forskning från Stockholms Universitet.

Forskarna och arbetspsykologerna Christin Mellner, Susanna Toivanen och Gunnar Aronsson har djupintervjuat 22 chefer och låtit 1 657 chefer svara på en enkät. De har listat åtta viktiga faktorer för att en chef ska orka med sin arbetssituation i längden:

  • Goda förutsättningar och rimliga krav
  • En balans mellan uppdrag och resurser
  • Stöd från högre chefer/ledningsgrupp
  • Goda och tillitsfulla relationer med kolleger
  • Möjlighet till arbetsfri fritid
  • Självmedkänsla
  • Motståndskraft för att kunna komma tillbaka efter en tuff period
  • Kan skilja på fritid och arbetsliv

Källa: Christin Mellner

Läs artikeln i tidningen Chef